หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีเลี้ยงดงปู่แสะย่าแสะ ล้มควายสังเวย 11 มิถุนายนนี้

Author by 9/06/14No Comments »

เลี้ยงดง      จากประเพณีท้องถิ่นเล็ก ๆ ในอดีตที่มีการล้มควายเพื่อเซ่นสังเวยผีปู่ผีย่า ผู้ถูกสมมติว่าได้รักษาบ้านรักษาเมืองมาด้วยดี คอยคุ้มครองประชาชนให้รอดพ้นจากภัยร้ายนานามาด้วยดี ปัจจุบันกลายเป็นประเพณีใหญ่ที่ยอมรับของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะดูภาพการสังเวยด้วยความหวาดเสียวก็ตาม โดยเฉพาะที่บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ ในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ มีประเพณีการเซ่นสังเวยดังกล่าวทุกปี เรียกว่าประเพณีเลี้ยงดง ปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป วัตถุประสงค์ว่าเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ดังที่ นายยงยุทธ คุณรา รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ เปิดเผยว่า ประเพณีเลี้ยงดง คือ การเซ่นสรวงดวงวิญญาณผีในป่า ประเพณีเลี้ยงดงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยทางเทศบาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีดังกล่าวทุก ๆ ปี

เช้าวันงานจะเริ่มด้วยพิธีบวงสรวง ปู่แสะ-ย่าแสะ ณ บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ และพิธีเลี้ยงดง ณ ลานเชิงวัดพระธาตุดอยคำและลานเลี้ยงดง หมู่ที่ 2 บ้านอุโบสถ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวเติมเติมว่า ประเพณีเลี้ยงดงดังกล่าว จะประกอบพิธีกรรมผ่านทางร่างทรงโดยอัญเชิญดวงวิญญาณผู้ปกปักรักษาป่า นามว่า “ปู่แสะ ยักษ์จิคำ” “ย่าแสะ ยักษ์ตาเขียว” โดยใช้ควายรุ่นเขาเพียงหูสีดา  1 ตัว เป็นเครื่องเซ่นไหว้ ดวงวิญญาณ ให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ คือ ควายดิบ ที่เตรียมไว้ ซึ่งประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตกาล เพื่อให้ประชาชนมีความรักหวงแหนรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ และไม่ให้ใครเข้าบุกรุกทำลายธรรมชาติป่าต้นน้ำให้เสียหาย มีความเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล และประชาชนไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ทำการเกษตรได้ผลดีตลอดปีด้วย.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน