หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

พิธีเปิดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา

Author by 4/07/14No Comments »

thainews180          นางพรรณี บุญประเสริฐ  นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัด,พุทธสมาคมจังหวัด,สนง.พระพุทธศาสนา,เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรชาวพุทธ .เชียงใหม่  กำหนดพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา    เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 วันที่ 5 ..2557 พุทธสถานเชียงใหม่                                                              

สำหรับกำหนดการจัดงานมีดังนี้ เวลา06.00 น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์140 รูป,เวลา 07.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระธรรมจาริกและพระบัณฑิตอาสา,เวลา 11.30 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์140 รูป,เวลา13.00 น.พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จากนั้นมีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ชิงโล่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมทุนการศึกษา

วันที่ 6 ก.ค.2557 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ มีกิจกรรม คือ เวลา 06.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์140 รูป,เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระธรรมจาริก และพระบัณฑิตอาสา,เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์140 รูป,เวลา15.00 น. เคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูปและต้นเทียนพรรษา จำนวน 339 รูป ถวายแด่พระธรรมจาริกบนยอดดอยจากพุทธสถานไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่

วันที่ 7 ก.ค.2557 เวลา 09.00 น. มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีถวายเทียนพรรษาโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่ กลุ่มที่1,เวลา13.00 น.พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนักเรียนโรงเรียนเด็กพิการและด้อยโอกาส และพิธีมอบเทียนพรรษา,วันที่ 8 ก.ค.2557 เวลา 09.00 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีถวายเทียนพรรษา ร.ร.สังกัดการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่ กลุ่มที่ 2,เวลา 14.00 น.

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีถวายเทียนพรรษา ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่ 10 ก.ค.2557 เวลา 19.00 น.มีกิจกรรมแสง สี เสียง”วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตรา คุ้มครองโลก”,วันที่ 4-12 ก.ค.2557 เวลา 19.00 น.จัดนิทรรศการ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยศูนย์กองทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนา (พุทธกิจ 45ปี),วันที่ 11 ก.ค.2557 เวลา 19.00 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร,วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชียงใหม่,วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดใกล้บ้านใน จ.เชียงใหม่.