หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

มจร.เชียงใหม่ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมภาษาศิลปะ ม.ราชภัฏ วิจัยใบลานเก่า

Author by 17/07/14No Comments »

IMG_0261 copy                เมื่อบ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (วัดสวนดอก พระอารามหลวง) พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อทำงานวิจัย และอนุรักษ์เใบลานเมืองเหนือ 8 จังหวัด ร่วมกันระหว่าง พระใบฎีกาเสน่ห์ ญาณเมธี ดร. ผอ.สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่กับ รศ.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผอ.สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.สุชานาฏ ศิตานุรักษ์ ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ และนักวิชาการ 3 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน

ความตกลงร่วมมือดังกล่าว เกิดจากการประชุมหารือก่อนหน้านี้ ถึงการสืบค้น วิจัย และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเก่าที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของภาคเหนือ รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความผูกพันเชื่อมโยงเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมาช้านาน ซึ่งสถาบันวิจัยสังคม มช.เคยดำเนินการเรื่องนี้นานแล้ว แต่ขอบเขต และเรื่องราวของคัมภีร์ใบลานมีจำนวนมาก แทบทุกวัดในภาคเหนือก็ว่าได้ ทั้ง 3 สถาบันจึงตกลงจะร่วมมือกันทำงานวิจัย สืบค้น จัดหมวดหมู่ และนำมาแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ทางวิชาการระหว่างกัน โดยทุนสนับสนุนงาน     วิจัยทางสถาบันวิจัยสังคม มช.มีแล้วเบื้องต้น 1 ล้านบาท กำลังหาแหล่งสนับสนุนให้เพียงพอ  ต่อไป

พระราชสิงหวรมุนี กล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สถาบันอุดมศึกษาได้สนใจในงานวิจัยคัมภีร์ใบลานร่วมกัน เชื่อว่าจะทำงานได้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว ส่วนพระใบฎีกาเสน่ห์ ดร.กล่าวว่า เพราะมีคัมภีร์ใบลานกระจัดกระจายอยู่จำนวนมากตามวัดต่างๆ               และที่สูญหายไปก็มี จึงต้องรีบทำงานโดยเร็ว เช่นเดียวกับ รศ. ดร.ธเนศ ผอ.สถาบันวิจัยสังคมเห็นว่าเมื่อผลงานวิจัยออกมาแล้วควรนำมาเผยแพร่ไม่ใช่ขึ้นหิ้งไว้ การทำ MOU ครั้งนี้แม้จะครบกำหนดแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง ส่วน ผศ.ดร.สุชานาฎ กล่าวว่ายินดีอย่างยิ่งและมีความพร้อมเต็มร้อย ซึ่งขณะนี้ ม.ราชภัฏมุ่งเป็นศูนย์ใบลานศึกษาโดย ดร.อนาโตล เป็นติเยร์ มาอำนวยการอยู่ และเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีฯจะยกฐานะให้เป็นสถาบันศิลปะ และวัฒนธรรมเต็มตัวด้วย.