หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

มมร.ทำบุญคล้ายวันสถาปนาครบ 25 ปี

Author by 20/02/16No Comments »

  thainews180              เมื่อวันที่ 15 ก.พ.59 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) วิทยาเขตล้านนา  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาครบ 25 ปี ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

โดยมีพระราชบัญฑิต อธิการบดี มมร.(ส่วนกลาง) เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ และนายศรันยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับประธานฝ่ายคฤหัสถ์

โดยมีพระมหาเถรานุเถระเข้าร่วมพิธีอาทิ  พระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาค 4-7 (ธ).พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ),พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตล้านนา,พระราชพิศาลมุนี อดีตรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา,   พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และพระสงฆ์ที่ได้นิมนต์ เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ 25 รูปโอกาสนี้คณะนักศึกษา พุทธศาสนิกชน คณาจารย์ ผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

พิธีเริ่ม นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นาย ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จุดธูปเทียนทองน้อย พิธีสดับปกรณ์ ทักษิณานุปาทาน     พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา นายกเหล่ากาชาด, นายอำเภอเมือง และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี.