หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

มมร.นำนักศึกษาเข้าค่ายคุณธรรม

Author by 22/08/14No Comments »

thainews180            พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.)วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร .เมือง เชียงใหม่ เจริญพรว่า มหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมนำนักศึกษาเข้าร่วมคุณธรรม อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง .สันป่าตอง .เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 ..2557

            สำหรับกำหนดการ เข้าค่ายคุณธรรมมีดังนี้ วันที่ 23 ส.ค.2557 เวลา 08.00 น. พิธีเปิดการอบรมโดยพระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา ประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 09.30-15.00 น.จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน โดยวิทยากรศูนย์บริการวิชาการ และการบรรยายเรื่อง”ทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่น”เวลา 18.30 น.บรรยายเรื่อง”ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์”กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา เวลา 20.00 น.ธรรมะเพื่อการเรียนรู้

วันที่ 24 ส.ค.2557 เวลา 04.04 สวดมนต์/เจริญสมาธิภาวนา/ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ,เวลา 05.30 น.ธรรมะรับอรุณ,เวลา 06.00 น.ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่,เวลา 06.45 น. ทำความสะอาดที่พักและทำภารกิจส่วนตัว,เวลา 09.00 น. บรรยายเรื่อง “ภัยชีวิต ภัยจากยาเสพติด” เวลา 13.00 น. บรรยายเรื่อง “บุพการีรำลึก”เวลา 14.00 น.สรุปผลการเข้าค่ายคุณธรรม เวลา 15.00 น. มอบเกียรติบัตรและปิดการเข้าค่ายโดยพระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตล้านนา.