หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

มหกรรมไม้ดอกฯ 5-7 กุมภาฯ กระจายรถบุปผชาติรอบคูเมือง

Author by 11/01/16No Comments »

ไม้ดอกไม้ประดับ               จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2559 เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปีเชียงใหม่เป็นเป้าหมายหลัก ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2559 ซึ่งปีนี้นอกจากวัตถุประสงค์เดิม คือเพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียนประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังรวมเข้ากับการร่วมเฉลิมฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร หรือครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่อีกด้วย

การประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ และเอกชนเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน โดยงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 อันเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ตามเดิม สำหรับสถานที่จัดงานกำหนดไว้ 3 จุดหลัก คือ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ข่วงประตูท่าแพ และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยจะมีพิธีเปิดงานวันที่ 5 กุมกุมภาพันธ์ 2559 พิธีปล่อยขบวนรถ เวลา 08.00 น.จากเชิงสะพานนวรัฐ(หน้าจวนผู้ว่าฯ) เข้าสู่ข่วงประตูท่าแพ จากนั้นจะนำขบวนไปจอดตามสถานที่จัดงานต่างๆ ในคูเมืองเชียงใหม่

ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดนิทัศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การประกวดรถบุปผชาติ การแสดงนาฏศิลปะดนตรีในสวน การประกวดนางงามบุปผชาติไทยและนานาชาติ กาดหมั้ว การจัดมหกรรมอาหาร การตกแต่งเส้นทาง การประกวดหน้าบ้านน่ามอง การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยให้มีทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่.