หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ลานคำ วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555

Author by 7/08/12No Comments »

 

โชะโมะ  อ่านว่า  “โจ๊ะโมะ”  เป็นคำวิเศษณ์  หมายถึง ลักษณะที่กองอยู่     จ้ำม่ำ   ท้วม

 

 

 

 

โชะโละ  อ่านว่า  “โจ๊ะโละ”  เป็นคำกริยาและคำวิเศษณ์ คำกริยา หมายถึง พรวดพราด  พุ่งเข้าหา ส่วนคำวิเศษณ์ หมายถึง ลักษณะที่คาอยู่ปากรูหรือช่อง   มักใช้ร่วมกับคำว่า “คับ” เป็น “คับโชะโละ”  (อ่าน – กั๊บโจ๊ะโละ)

 

 

 

โช่โล่  อ่านว่า  “โจ้โล่”  เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เป็นลำสูงขึ้นไป เช่น สูงโช่โล่ และหมายถึง ลักษณะของไฟที่ลุกสว่าง เช่น ไฟลุกโช่โล่

โชกโลน  อ่านว่า  “โจ้กโลน”  เป็นคำวิเศษณ์  หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  อาการที่ก่อกวนให้ผู้อื่นเดือดร้อน  อาการคะนอง  มักใช้ร่วมกับคำว่า “บ่าโหก” เป็น “บ่าโหกโชกโลน”

 

 

 

 

โชง  อ่านว่า  “โจง”  เป็นคำวิเศษณ์  หมายถึง สูง หุ่นดี

 

สนั่น ธรรมธิ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่