หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

วัดดอยโพธิญาณจัดฉลองสมโภช พระเจ้าทันใจ

Author by 6/01/16No Comments »

      1          วัดดอยโพธิญาณเตรียมฉลองสมโภชพระเจ้าทันใจสำเร็จ โดยเชิญองคมนตรีมาเป็นประธานพิธี ช่วงกลางเดือน ม.ค.59

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59   ที่วัดดอยโพธิญาณ  หมู่ 8 บ้านโป่งนก ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้มีประชาชน และ นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากได้เข้าไปสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากพระเจ้าทันใจสำเร็จ พร้อมกับรดน้ำมนต์    โดยมีครูบาญาณลังกา สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดศรีสองเมือง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลวัด                           ครูบาญาณลังกา สิริญาโณ เจริญพรว่าได้ก่อตั้งวัดมาได้ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีผู้ใจบุญบริจาคพื้นที่ดินจำนวน 50 ไร่ ในการก่อสร้างเป็นสำนักวิปัสสนา หลังจากนั้นได้นำพระเจ้าทันใจสำเร็จจากวัดศรีสองเมืองมาประดิษฐานภายในวัด พร้อมสร้างศาลาถาวรวัตถุต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และมีกำหนดการฉลองสมโภชพระเจ้าทันใจสำเร็จ ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.2559 โดยเชิญ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีมาเป็นประธานพิธี

ประวัติพระเจ้าทันใจสำเร็จ ที่ได้ประดิษฐานที่วัดดอยโพธิญาณ เป็นพระปางมารศรีวิชัยทรงเครื่องศิลปะล้านนาขนาดกว้าง 29 นิ้ว แกะสลักด้วยไม้สักทองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ให้สล่าแดง หรือช่างแกะสลักชื่อแดง ทุ่งเสิ้ยว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ช่างฝีมือดีแห่งล้านนาเป็นผู้แกะสลัก จนกระทั่งอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีสองเมือง และล่าสุดที่วัดดอยโพธิญาณเมื่อปี 2553 จนถึงปัจจุบัน.