หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

วัดท่าไคร้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ เชิญร่วมเททองหล่อพระประธาน

Author by 20/02/16No Comments »

วิหาร          จากคำเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ แรกเริ่มวัดท่าไคร้ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในอดีตเป็นวัดรกร้าง ไม่มีญาติโยมให้การอุปถัมภ์ดูแลวัด และพระภิกษุสามเณรผู้จำพรรษาภายในวัด พระเณรอยู่กันตามมีตามเกิด โดยอาศัยว่าอยู่วัดจะได้เรียนหนังสือกับท่านพระครูบา สมัยนั้นจะมีญาติโยมมาทำบุญที่วัด ก็ต้องอาศัยประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีเดือน 4 เป็ง ตานข้าวใหม่ ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณี 12 เป็ง (เปรตพลี) ประเพณีตานสลากภัต เหล่านี้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรในสมัยนั้น

วัดท่าไคร้ เริ่มก่อสร้างประมาณปี 2375 โดยมีพระครูบาสุรินทร์ เป็นผู้บุกเบิกนำศรัทธาประชาชน ช่วยกันพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การกราบไหว้และทำบุญของชาวพุทธ ว่ากันว่าในสมัยนั้นคณะ ศรัทธาบ้านท่าไคร้ ได้แบ่งวัดออกเป็น 2 วัด คือ วัดที่ 1 วัดท่าไคร้ ในปัจจุบัน และวัดที่ 2 คือ วัดต้นโชคหลวง หรือ (วัดหล่ายน้ำ) โดยถือเอาว่าคณะศรัทธาอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปทำบุญที่วัดนั้น ซึ่งวัดต้นโชคหลวง สมัยนั้นมีตุ๊เจ้าก้อน (พระครูบาก้อน) เป็นเจ้าอาวาส โดยที่ว่า วัดต้นโชคหลวงมีความเจริญมากกว่าวัดท่าไคร้ เหตุเพราะว่าประชาชนมีบ้านเรือนใกล้วัดต้นโชค เลยมีผู้ไปทำบุญให้การอุปถัมภ์วัดเป็นจำนวนมาก

ประวัติการเรียกขานชื่อ วัดท่าไคร้ ถือเอาตามชื่อต้นไม้ ชื่อว่าต้นไม้ไคร้ ซึ่งปลูกไว้ก่อนวัดท่าไคร้จะเกิดขึ้น ณ ริมน้ำแม่สา ด้านทิศตะวันตกของวัด โดยผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่สามารถโอบกอดต้นโดยใช้คนประมาณ 20 คน ถือเอาคติความเชื่อว่า ต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้มงคลของผู้คนบ้านท่าไคร้ เลยถือเอาสัญลักษณ์ต้นไม้ไคร้ เอามาเป็นชื่อหมู่บ้านและวัด เรียกว่า “บ้านท่าไคร้” และ “วัดท่าไคร้” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้  ต่อมาวัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2473 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 4 เมตร ยาว 2 เมตร

ทางวัดขอเชิญร่วมสร้างบารมีเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานปางดุ้งมาร หน้าตัก 80 นิ้ว และเททองหล่อปีนักษัตร พระธาตุประจำปีเกิด 12 ราศี โดยสามารถรับเป็นเจ้าภาพแท่งทองเหลือง หล่อใหญ่ สลักชื่อ สกุล ตามรายการ แท่งทองเหลือง หล่อใหญ่ แท่งละ 2,000 บาท  แท่งทองเหลือง หล่อเล็ก แท่งละ 1,000 บาท และสมทบสร้างพระธาตุเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ผู้มีจิตศรัทธาติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.08-9553-0249 หรือโอนผ่าน ธ.ออมสิน สาขาแม่ริม กองทุนสร้างพระวัดท่าไคร้ บัญชีเลขที่ 020134595733  และร่วมจองเป็นเจ้าภาพโรงทาน โดยงานจัดขึ้น ณ วัดท่าไคร้ ต.แม่สา อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่   ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.09 น.

ทวิชวดี