หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

วัดประตูป่า จ.ลำพูน กับตำนานและปูชนียสถาน

Author by 18/07/15No Comments »

เจีดย์ copy     ลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดประตูป่าสร้างราวปี พ.ศ. 2301 ตามประวัติกล่าวว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.2300 พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองเหนือ เจ้านายฝ่ายในนครหริภุญชัยหรือเมืองหละปูน (ปัจจุบันคือจังหวัดลำพูน) และชาวบ้านได้อพยพหลบภัยมาอยู่แถบบริเวณปากลำเหมืองไม้แดง เหนือเวียงหละปูนและได้สร้างวัดขึ้นมา หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2348 มีผู้คนอพยพมาจากเมืองยอง โดยมีพระเถระชื่อครูบาเหล็กเป็นประธาน ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ครูบาเหล็กเป็นเจ้าอาวาส และชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกต้นมะม่วง (ซึ่งนำมาเป็นเสบียง) ไว้รอบวัดและหมู่บ้านประมาณหลายร้อยต้น เพื่อเป็นหลักฐานไว้คู่หมู่บ้าน และคนยองที่อพยพมาจากเมืองยอง (ปัจจุบันเมืองยองมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในประเทศพม่า) ส่วนมากเป็นผู้คนที่มาจากหมู่บ้านประตูป่า จึงได้นำชื่อหมู่บ้านเมาตั้งชื่อดังเดิม ประกอบกับต้นมะม่วงที่ปลูกไว้เติบโตขึ้น ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านประตูป่า ป่าม่วงจุมหัวเวียงหละปูน หรือป่าม่วงหลวง โดยมีชื่อมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองมากมายหลายชนิดตามที่ผู้เฒ่า ผู้แก่เรียกขาน คือ มะม่วงคำ, ขี้ยา, จี้ฮีต, ม้า, ตับเต่า, รอสอ, ตอง, ฝ้าย ซึ่งปัจจุบันต้นมะม่วงอายุกว่า 240 กว่าปียังมีให้เห็นเป็นหลักฐานอยู่คู่กับหมู่บ้าน เหลือประมาณ 10 กว่าต้น บริเวณทิศเหนือของวัดตรงหน้าโรงเรียนบ้านประตูป่า

หอพระไตรปิฏก เป็นไม้สักทั้งหลัง จำนวนเสาทั้งหมด 24 ต้น ยกพื้นเป็น 2 ชั้น ชั้นบนบริเวณที่เก็บ คัมภีร์ มีการยกขึ้นสูงอีกชั้น ด้านหน้าบันแกะสลักลวดลายดอกไม้ ฝัง กระจกแก้วตะกั่ว อ่อนช้อยงดงาม ตามแบบฝีมือช่างชาวยอง ทำด้วยไม้ ประดับด้วยแก้วอังวะ ลวดลายอ่อนซ้อย หลากสีสวยงาม ฝาผนังไม้ด้านใน และลูกฟักด้านนอกเขียนลายทองเป็นรูป นกยุง และเทวดา รอบทั้งหมด ด้านในห้องเก็บหีบธรรม มีหีบธรรม 9 หีบ

วิหาร เป็นรูปทรงล้านนา มีขนาดใหญ่ หน้าบันแกะสลักไม้ปิดทองประดับกระจก เสาวิหารเป็นไม้ ลงลาดรดน้ำปิดทอง มีจิตรกรรมฝาผนัง วิหารเดิมหลังเล็ก ไม่ทราบปีก่อสร้างแน่ชัด เคยบูรณะสมัยครูบาธรรมชัยเมื่อปี พ.ศ.2494 โดยก่อเสริมมุขด้านหน้าเพิ่มเติม บูรณะครั้งที่ 2 สมัยพระครูสถิตธรรมากร เมื่อปี 2537

เจดีย์ เป็นศิลปะช่างชาวยอง ลักษณะคล้ายองค์พระธาตุหริภุญชัย มีฐานกว้าง 10 เมตร สูง 20 เมตร หุ้มทองจังโก๋ ภายในองค์เจดีย์บรรจุของมีค่า ยอดเจดีย์รูปหม้อคว่ำบรรจุพระตระกูลลำพูน ทั้ง 4 มุมมีเจดีย์เล็ก 4 องค์เสริมรับองค์เจดีย์ให้สูงเด่นเป็นสง่า ภายในรั้วมีกู่บรรจุอัฏฐิครูบาธรรมชัย และกู่พระครูสถิตธรรมากรปิดทองคำเปลวสวยงามเหลืองอร่าม ไม่ทราบปีที่สร้างแน่ชัด บูรณะครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2437 สมัยครูบาอริยะ บูรณะครั้งที่ 2 เมื่อปีพ.ศ. 2487 สมัยครูบาธรรมชัย ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2542 สมัยพระครูสถิตธรรรมากรเป็นเจ้าอาวาส.

ทวิชวดี