หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

วัดเจดีย์หลวงจัดงานบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา

Author by 20/02/16No Comments »

thainews180              พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ เลขานุการคณะสงฆ์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ.2559 คณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชน รวมทั้งเจ้าภาพนางฐาวราหวั่งหลี พร้อมครอบครัว กำหนดประกอบพิธีสมโภชพระพุทธรูปหินหยกแม่น้ำโขง และถวายวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินหยก องค์ใหญ่ 2 องค์ ที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูปสิงห์ และน้ำหนักองค์ละประมาณ 10.5 ตัน ณ หน้าวิหารพระนอน ทิศตะวันตกพระธาตุเจดีย์หลวง  วัดเจดีย์หลวงฯ

สำหรับกำหนดการจัดงานมีดังนี้ วันที่ 22 ก.พ.2559 ตรงกับวันมาฆบูชา คณะสงฆ์เชิญชวนศรัทธาสาธุชน ร่วมบำเพ็ญบุญ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ พระวิหารหลวง มีสมาทานอุโบสถศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวลา 18.30 น. ฟังโอวาทจากพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร   ร่วมกันสวดบทนพคุณ บทแผ่เมตตา สวดบทมาฆบูชารำลึก กล่าวคำถวายเครื่องสักการะวันมาฆบูชา  แล้วร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเจดีย์หลวง 3 รอบ

จากนั้นเวลา 21.00 น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช พระสงฆ์สวดมนต์ตั๋น มีแสดงพระธรรมเทศนา สมโภชพระพุทธรูป โดยหลวงพ่อนิพนธ์ อภิปสันโน วัดสมเด็จภูเรือ จ.เลย วันที่ 23 ก.พ.2559 เวลา 01.00 น. มีแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง กัณฑ์ปฐมสมโพธิ์ เวลา 02.00 น. แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง กัณฑ์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เวลา 03.00 น. แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองกัณฑ์พุทธาภิเษก เวลา05.00 น. สวดเบิกอบรมสมโภช และเวลา 07.00 น. ถวายพระพุทธรูป ถวายวิหาร และเสนาสนะ ตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 199 รูปเป็นเสร็จพิธี โอกาสนี้วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญครั้งนี้โดยทั่วกัน.