หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

วัดเชียงยืน อ.เมืองจัดงานบุญยกยอดฉัตรทองคำ

Author by 2/04/16No Comments »

thainews180            พระมหาวิตัน  วชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน อ.เมือง เชียงใหม่ เจริญพรว่า คณะสงฆ์วัดเชียงยืน ศรัทธาชุมชนเชียงยืน,อุ่นอารี,ป่าเป้า,สามัคคีพัฒนา และคณะครู นักเรียน ร.ร.เทศบาลวัดเชียงยืน กำหนดจัดงานบุญยกยอดฉัตรทองคำ,สรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์,สักการะพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง วันที่ 7-9 เม.ย. 2559 ณ วัดเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำหรับกำหนดการจัดงานมีดังนี้ วันที่ 7เม.ย. 2559 เวลา 09.09 น. มีพิธีเปิดงาน,เวลา 10.39 น. คณะศรัทธาร่วมสรงน้ำ และถวายผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ และพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง,เวลา 11.00 น. ถวายจตุปัจจัยไทยทาน ภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร เวลา 12.00 น. เปิดโรงทาน ศรัทธาสาธุชน ร่วมรับประทานอาหาร, วันที่8 เม.ย.2559 เวลา 09.00 น. เปิดให้คณะศรัทธาสาธุชน ร่วมสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ สักการะขอพรพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง

วันที่ 9 เม.ย.2559 เวลา 15.00 น.พิธียกยอดฉัตรทองคำ เวลา 17.00 น.พระสงฆ์จำนวน 49 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภช (สูตรมนต์ตั๋น), เวลา 20.00 น.แสดงพระธรรมเทศนาสมโภช 1 กัณฑ์, เวลา 21.00 น. พระสงฆ์ จำนวน 5 รูปสวดเบิกสมโภช

พระมหาวิตัน วชิรญาโณ เจริญพรต่อไปว่า  วัดเชียงยืน(ทีฆาชีววัสสาราม) พระอารามหลวงนามมงคล แห่งล้านนาในอดีต ประดิษฐานมงคลศักดิ์สิทธิ์พระมหาธาตุเจดีย์ ในประวัติศาสตร์โบราณคดี ตำนานชินกาลมาลีปกรณ์ จารึกไว้ว่า เมื่อปีเถาะจุลศักราช 881(พ.ศ.2062)พระเมืองแก้ว และพระมหาเทวีพระมารดา  ได้กระทำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระสถูปใหญ่ที่วัดทีฆาชีวิตสาราม เมื่อวันพุธขึ้น 5 ค่ำเดือน 3

ต่อมาปีมะโรงจุลศักราช 882(พ.ศ.2063)ฝ่ายพระราชากับพระราชมารดา ได้โปรดให้จัดงานยกฉัตรมหาเจดีย์วัดทีฆาชีวิตสาราม เมื่อวันอาทิตย์ขึ้น 3 ค่ำเดือน 8 ยามเที่ยง และพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมืองมงคลศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงบารมีอำนาจยิ่งใหญ่ ซึ่งผู้จักครองเมืองเชียงใหม่ หรือ ก่อนทำศึกสงครามจะมาทำการสักการะพระสัพพัญญูเจ้า พระประธาน ในวิหารวัดเชียงยืนเสียก่อนทุกคราไปนั้นจนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนข้าราชการผู้ใหญ่ ศรัทธา ประชาชน เพื่อความเป็นสิริมมงคลเจริญยั่งยืน บันดาลให้เกิดความมั่นใจในอันที่จะประกอบกิจสำคัญ ให้ลุล่วงสำเร็จ โดยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีนิยมในปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม เป็นทางที่เกิดบุญและกุศลที่ยิ่งใหญ่ ทางคณะสงฆ์ ศรัทธาชุมชนต่างๆ ของวัดเขียงยืน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานประเพณียกยอดฉัตรทองคำ สรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ สักการะพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง และร่วมสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่หรือปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559.