หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

สมาชิกสโมสรโรตารีลำปางดำหัวผู้อาวุโส อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

Author by 29/04/14No Comments »

          เมื่อค่ำวันที่ 23 เมษายน 2557  ที่ร้านอาหารเรือนแพ ตรงข้ามอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อำเภอเมืองลำปาง  นายธนิตศักดิ์ ทวีพรจิรภาค  นายกสโมสรโรตารีลำปาง  พร้อมคณะได้ประกอบพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อขอขมาในสิ่งที่อาจได้ล่วงเกินโดยไม่ตั้งใจ และขอพรในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง จากผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นอดีตนายกสโมสรโรตารีลำปาง ที่เคยได้ร่วมกันก่อตั้ง สโมสรโรตารีลำปาง โดยได้รับการรับรองจากโรตารีสากล เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ..๒๕๐๖ สำหรับสมาชิกผู้อาวุโสที่ร่วมก่อตั้งในยุคแรกๆ และยุคต่อมา ที่สะดวกในการเดินทางมารับการคารวะสระเกล้าดำหัวในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรตารี ศักดิ์เสริญ รัตนชัย,  นิพนธ์ มณีเทศ, ...สมบูรณ์ บูรณพิร, สุภร ฟูเฟื่อง, ไชยศรี สัฌะไชย,  บุญเชิด  วงศ์ชูศรี  และ โรตารี โมฮัน โซนี่

พิธีได้เริ่มขึ้นหลังจากการสังสรรค์รับประทานอาหาร และ ร้องเพลงต้อนรับแขกของสโมสรแล้ว อดีตผู้ว่าการภาคโรตารีตารีสากล อนุวัตร ภูวเศรษฐ  ทำหน้าที่พิธีกรชั่วคราว ได้ดำเนินการตามระเบียบ และกล่าวเชิญมวลสมาชิกโรตารี และแอนโรตารี ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเป็นอันดับแรก เสร็จ แล้วได้เริ่มพิธีดำหัวตามประเพณีนิยม และขอพรจากผู้สูงอายุ ท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสุข สนุกสนานและเป็นกันเอง.