หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

สำนักวิชาการ มจร.เชียงใหม่ จัดสอนตัวเมือง – วาด – ตีกลอง ฟรี!

Author by 14/05/14No Comments »

IMG_1649 copy          พระใบฎีกาเสน่ห์ ญาณเมธี ดร. ผอ.สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่ (วัดสวนดอก พระอารามหลวง) ร่วมกับอาจารย์คีรินทร์ หินคง รอง ผอ.ฯ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษาใหม่ 2557 สำนักวิชาการมีกิจกรรม และโครงการหลายด้านที่ให้บริการแก่สังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น พร้อมให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ได้แก่ 1. การเปิดสอนภาษาล้านนาเบื้องต้น และวรรณกรรมล้านนา 2.กิจกรรม สอนการ “แต้มภาพล้านนา” โดยอาจารย์สาขาพุทธศิลป์ 3. กิจกรรมสอนตัดตุง ช่อล้านนา โดยคุณแม่เอมอร ญาณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องตุงล้านนาวัย 85 ปี 4.การสอนใช้ฟร้อนท์ตัวเมืองล้านนา ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ และ 5 การสอนตีกลองสะบัดชัย โดยครูกลองที่มีผลงาน

การสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนาหรือตัวเมือง เป็นหลักสูตรระยะสั้น 36 ชม. เพื่อจบแล้ว ผู้เรียนสามารถอ่านเขียน และใช้งานเบื้องต้นได้ เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้เลย นอกจากนั้นทางสำนักวิชาการ จะจัดกิจกรรมนอกสถานที่พาผู้เรียนไปสัมผัสกับสถานที่ และบุคคลที่มีชื่อเสียงในแต่ละด้าน เช่นเรียนตัวเมืองก็จะไปดูคัมภีร์ใบลานวัดไหล่หิน วัดน้ำบ่อหลวง เป็นต้น เป็นการเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เข้าใจศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมล้านนาอย่างซาบซึ้ง โดยทั้งหมดทุกกิจกรรมเป็นการให้บริการสังคม ผู้สมัครเข้าเรียน(อบรม) ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อาจมีค่าอุปกรณ์ และตำราเรียนบ้างเล็กน้อย

ทั้งนี้ สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ และกำหนดจัดปฐมนิเทศในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ อุโบสถพระเจ้าเก้าตื้อ ภายในวัดสวนดอก พระอารามหลวงเชียงใหม่ ผู้สนใจสมัครหรือสอบถามได้ที่ 053-808411-3 ต่อ 211 หรือ 081-9602256 และ 089-9504665.