หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

องค์พระบรมสาริกธาตุ ที่วัดพระธาตุดอยเขาควาย

Author by 2/04/16No Comments »

เจดีย์      วัดพระธาตุดอยเขาควาย ตั้งอยู่ บนดอยเขาควาย ซอยหนองปึ๋ง ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนราชโยธา ประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยหนองปึ๋ง 1 ขึ้นดอยไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร รถขนาดใหญ่ไม่สามารถขึ้นได้ ตามตำนานพื้นบ้าน เล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ได้นำมาถวายให้พระยาธรรมมิกะราช จึงให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไว้บูชา ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปัจจุบันในทุกๆปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วิสาขบูชา สิ่งที่น่าสนใจ พระธาตุดอยเขาควายแก้วเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุและเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงรายที่มีความสวยงามและใกล้ตัวเมืองมากที่สุด

ปัจจุบันมีการทำรูปปั้นแมงสี่หูห้าตาตามจินตนาการที่นิยมกันมากที่สุดเอาไว้ที่ปากถ้ำ และภายในวัดโดยรูปร่างพิลึกพิลั่นตัวเหมือนตัวตุ่นขาสั้น มีหูและตาเต็มใบหน้า ผู้คนที่ไปเยือนตัวเมืองเชียงรายมักนิยมขึ้นไปชมวิวและเดินแวะไปชมถ้ำแมงสี่หูห้าตากันเป็นประจำ  ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตยาจกในเมืองได้ตั้งแร้วดักสัตว์และดักได้ตัวประหลาด คือแมงสี่หูห้าตาจึงมัดเอาไว้ สัตว์นี้กินถ่านไฟเป็นอาหารและถ่ายออกมาเป็นทองคำ เขาจึงนำไปฝังเอาไว้ทั่วไป ด้านเจ้าเมืองอยากได้ลูกเขยจึงป่าวประกาศว่า ใครทำรางน้ำทองคำให้ได้จะให้เป็นลูกเขย ทำให้ชายยาจกขันอาสาและได้เป็นลูกเขยสมใจ แต่เมื่อนำแมงสี่หูห้าตาไปให้เจ้าเมืองดูสัตว์ประหลาดก็ตกใจวิ่งหายไปในป่า จนพบแต่ถ้ำเล็กๆ ที่ปากถ้ำวัดดอยเขาควายดังกล่าว จึงนับเป็นตำนานเล่าขานที่ดูสนุกสนานและยังมีหลักฐานเป็นถ้ำที่ทำบันไดลงไปให้คนได้ชมและอื่นๆ อ้างอิงอีกมากมายด้วย ส่วนด้านบนดอยเขาควายพบว่าพระธาตุดอยเขาควายมีประวัติความเป็นมานานกว่า 1,000 ปีแล้ว โดยพระยาธรรมมิกะราช เจ้าเมืองผู้ครองเมืองเชียงราย ได้สร้างวัดและพระธาตุดอยเขาควายขึ้น เพื่อเก็บพระบรมสารีริกธาตุข้อมือนิ้วก้อยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระภิกษุที่เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นล้านนาขณะนั้นนำมาถวาย.

ทวิชวดี