หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

อนุรักษ์ไทยเขิน…

Author by 27/09/12No Comments »

อนุรักษ์ไทยเขินนายอมร ตาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านต้นแหนหลวง ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ พร้อมราษฎรบ้านต้นแหนหลวงนำขบวนไทยเขินเข้าร่วมงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีของชาติพันธ์ชนเผ่าต่าง ๆ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบทอดต่อไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 55.