หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

อ.ดอยสะเก็ดจัดเดินมหากุศลวิสาขบูชา พร้อมพิธี “แห่นมสดรดรดศรีมหาโพธิ์”

Author by 9/05/14No Comments »

130524135015      พระโพธิรังษี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า เรื่องในงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา จะมีประเพณี “แห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์” โดยคณะสงฆ์ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศรัทธา พุทธศาสนิกชน อ.ดอยสะเก็ด  ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง  โดยวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม จะมีการอบรมชีพราหมณ์หรือเนกขัมมจารี ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ วิหารจัตุรมุข เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และอบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทางวัดได้อัญเชิญประดิษฐานบนบุษบก ณ มณฑลพิธีลานเจดีย์

ทั้งนี้ ทุกวันคณะผู้เข้าบวชชีพราหมณ์จะร่วมกับพระสงฆ์ทำวัตรปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด ทุกเช้า-เพลถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา ซึ่งมีกำหนดกิจกรรม ดังนี้ เวลา 05.00 น.ทำวัตรปฏิบัติธรรม เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีเดินมหากุศลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ร่วมกับคณะผู้สูงอายุ ศรัทธา ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ข้าราชการ ตั้งแต่หน้าธนาคารออมสิน สาขาดอยสะเก็ดขึ้นสู่บริเวณวัด จากนั้นคณะจะพร้อมกับบริเวณลานโพธิ์ (มีจับสลากรางวัลหางบัตรการเดินมหากุศล) มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่ลานพระธาตุเจดีย์ ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้ว เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ทำพิธีสรงน้ำ

เวลา 16.30 น. จัดขบวนอัญเชิญน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ขบวนแห่น้ำนมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ 13 ขบวนจากสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยนายสุรศักดิ์ โอสถิตพร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกล่าวรายงาน นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวเปิดขบวน พระโพธิรังษี เจ้าคณะอำเภอกล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนา เมื่อขบวนขึ้นสู่วัดจะมีพิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุดอยสะเก็ด และถวายนมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์อันเป็นประเพณีที่จัดแห่งเดียวของภาคเหนือ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตอนค่ำมีพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และรุ่งขึ้นจะมีพิธีลาวัตรของคณะชีพราหมณ์.