หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

เข้าพรรษาทอดผ้าป่าจัดหาพันธุ์บัว ฟื้นหนองบัวดอยสะเก็ดให้สมบูรณ์

Author by 8/07/14No Comments »

images5          นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า การฟื้นฟูบูรณะหนองบัวพระเจ้าหลวง ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะของตำบลที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่รู้จักกันมานานกว่า 60 ปีแล้ว บัดนี้มีการพัฒนาให้กลับมาน่ารื่นรมย์ขึ้น พร้อมจัดกิจกรรม และงานประเพณีต่าง ๆ เสริมเข้าไป เพื่อประชาสัมพันธ์หนองบัวพระเจ้าหลวง แต่การพัฒนานั้นยังขาดพันธุ์บัว ที่จะนำลงสู่หนองบัวให้เป็นแหล่งบัวหลากสายพันธุ์ กำลังจะดำเนินการ เทศบาลจึงร่วมกับพระโพธิรังษี เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จัดโครงการปลูกขยายพันธุ์บัวในหนองบัวพระเจ้าหลวงถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสวันเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่า ตามพุทธประวัติ อานิสงส์แห่งการถวายดอกบัวนั้นมากล้นสุดพรรณา ดังมีวาระแห่งภาษิตที่ปรากฏอยู่ใน ปทุมเถราปทาน ความว่า “พระศาสดาทรงรับดอกปทุมอันอุดมด้วยพระหัตถ์อันประเสริฐแล้วประทับยืนในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดโยนดอกปทุมนี้มาบูชาพระสัพพัญญูผู้เป็นนายกของโลก เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าว ผู้นั้นจักเป็นจอมเทวดาเสวย  เทวรัชสมบัติตลอด 30 กัป จักได้เป็นพระราชาในแผ่นดิน ครอบครองพสุธาอยู่ 700 กัป จักถือเอาอัตภาพในภพนั้นแล้ว จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในกาลนั้น สายฝนดอกปทุม จักตกจากอากาศมากมาย”

ดังนั้นในวันดังกล่าว จึงขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดหาพันธุ์บัว และเป็นเจ้าภาพออกโรงทาน  โดยพระเดชพระคุณพระโพธิรังษี จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส พร้อมกันนั้นจะมีเวทีสมานฉันท์ และคืนความสุขแก่ประชาชน โดย พล.ต.ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลที่ 33  คาดจะมีประชาชนร่วมงานประมาณ 2,000 คน และมีการออกร้านขายสินค้าราคาถูกแบบธงฟ้าด้วย ติดต่อร่วมบุญทอดผ้าป่าบัว และเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย 053-104900 ต่อ 24.