หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

เจ้าคุณโสภณธรรมสารนำคณะทอด กฐินสามัคคีพัฒนาวัดพระเจ้าเม็งราย

Author by 19/10/14No Comments »

4_1_       ตามที่ คณะสงฆ์และศรัทธาประชาชนจัดทำโครงการสร้างมหาวิหาร “พระเจ้าค่าคิง” ของพระเจ้าเม็งรายหรือพระญามังราย ปฐมกษัตริย์ของนครเชียงใหม่ ที่ประดิษฐาน ณ วัดพระเจ้าเม็งราย ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยการระดมทุนทรัพย์จากการบริจาคของประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีนายอรุณ ลือสัก กลุ่มผู้ทำเครื่องเงินย่านถนนวัวลาย อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานจัดทอดกฐินสามัคคีครั้งใหญ่ได้ทุนทรัพย์จำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอนั้น

ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสงฆ์ และคณะศรัทธาสาธุชน กำหนดการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบปัจจัยเป็นทุนก่อสร้างมหาวิหารพระเจ้าค่าคิง พระญามังรายอีกครั้งหนึ่ง โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ และผู้ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระญามังรายร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากวัดพระเจ้าเม็งราย ที่ปฐมกษัตริย์นครเชียงใหม่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.1839 มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นาม “พระเจ้าค่าคิง” เท่ากับองค์จริงของพระญามังรายประดิษฐานในวิหารน้อย ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่สมพระเกียรติ จึงร่วมกันทำโครงการพัฒนาโดยจะสร้างมหาวิหารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าค่าคิงดังกล่าว

สำหรับพระเจ้าค่าคิง พระญามังราย สันนิษฐานว่าสร้างระหว่าง พ.ศ.1836-1840 พระญามังรายทรงหล่อไว้ ณ เวียงกุมกาม แต่เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นจึงได้อัญเชิญมาวัดเชียงมั่น แต่มาถึงบริเวณใกล้วัดพระสิงห์ไม้คานที่หามเกิดหักขึ้น จึงได้สร้างวัดบริเวณนั้น และประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้าค่าคิงไว้จนถึงปัจจุบัน.