หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

เชิญร่วมเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยนักบุญล้านนา

Author by 6/06/14No Comments »

thainews180   พระวิมลมุนี เลขานุการเจ้าคณะ .เชียงใหม่ เจริญพรว่า คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ และเททองหล่อรูปเหมือนพระครูบาศรีวิชัยประจำพุทธมณฑลเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง .ป่าเมี่ยง .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ วันที่ 11 มิ..2557 เวลา 09.59 .    โดยมีพระเทพโกศล  เจ้าคณะ .เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต,นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส

            สำหรับคณะศรัทธาสาธุชน ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ “พุทธมณฑลเชียงใหม่” เลขที่ 981-6-77946-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่บัญชีออมทรัพย์ชื่อ”กองทุนสร้างพุทธมณฑลและ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่” เลขที่ 521-0-47927-7 ธนาคาร กรุงไทย สาขาถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่  หลังจากที่คณะศรัทธาได้ร่วมบริจาคแล้ว ได้โปรดส่งสำเนาใบโอนที่ พระเทพโกศล เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ วัดศรีโสดา อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 เพื่อส่งใบอนุโมทนาบัตรไปให้

เลขานุการเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ เจริญพรต่อไปว่า หากคณะศรัทธาจะร่วมบริจาคได้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โทร.053-416019,โทรสาร 053-416027,วัดศรีโสดา โทร.053-892346,โทรสาร 053-219777, วัดเจ็ดยอด โทร.053- 221464,โทรสาร 053-221947,วัดท่าตอน โทร.053-459309,โทรสาร 053-459284, มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก โทร.053-278967,โทรสาร 053-270452 และ สนง.พระพุทธศาสนา  จ.เชียงใหม่ โทร.053-112671,โทรสาร 053-112672 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.