หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

เตือนสตรีไม่นุ่งสั้นประเพณี “เตียวขึ้นดอย” 19 พ.ค. 59

Author by 18/05/16No Comments »

 เดินขึ้นดอย               “เตียวขึ้นดอย” ไหว้สาป๋าระมีพระธาตุดอยสุเทพ ค่ำวันนี้ สำนักงาน พระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ เตือนสติ  ให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม แต่งกายสุภาพ ผู้หญิงไม่ควรนุ่งกางเกงสั้นเข้าร่วมขบวน และห้ามเด็ดขาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เผยมีนักเที่ยวจีน และชาวพุทธจาก 4 จังหวัดภาคใต้มาร่วมขบวน ด้านการดูแลรักษาความสะอาดระดมคนกว่า 2 พันเตรียมเก็บกวาด

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาของ จ.เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 14-20 พ.ค.2559 มีบรรยากาศคึกคักมาเป็นลำดับ เมื่อคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ให้วัดต่าง ๆ ตกแต่ง และขึ้นป้ายวิสาขบูชารำลึกตามหน้าวัด และเตรียมงานวันสำคัญของโลกที่จะมีขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เหนือที่ 20 พ.ค.2559 อย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะวันที่ 19 พ.ค. จะมีกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรม/ประเพณี คือ การแห่โคมวิสาขบูชาจากพุทธสถานเชียงใหม่ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. และ “เตียวขึ้นดอยสุเทพ”  ตามประเพณีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมขบวนอัญเชิญน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทาน เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ เริ่มเวลา 19.00 น. ณ ข่วงครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ รุ่งขึ้นเป็นวันวิสาขบูชาจึงประกอบพิธีถวายน้ำสรงฯ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า งานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูขา ประจำปี 2559 ระหว่าง 14-20 พ.ค.2559 ใน จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ พุทธสถานเชียงใหม่ และวัดต่างๆ โดยขอเชิญชวนร่วมกันรักษาศีลปฏิบัติธรรม เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ตามวัดใกล้บ้าน พร้อมงดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต งดเปิดสถานบันเทิง ส่วนประเพณีของชาวเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน  คือ งานประเพณีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเดียวขึ้นดอย จะมีขึ้นในค่ำวันที่ 19 พ.ค. คณะกรรมการจัดงานทั้งทางราชการ สถาบันการศึกษา วัด มูลนิธิ และพุทธบริษัทพร้อมจะเข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คน หรืออาจจะมากถึงแสนคน

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ ฝากเตือนว่า เนื่องในพิธีสำคัญ และเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่ อยากจะให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาแต่งกายสุภาพ สวมชุดขาวยิ่งดี ขอให้งดเว้นนุ่งกางเกงขาสั้น หรือนุ่งกางเกงสามส่วนจะดีกว่า เรื่องที่ห้ามเด็ดขาด หากพบอาจถูกจับกุมดำเนินคดีได้ คือการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจำหน่าย และดื่มกินขณะเดินขึ้นดอย นอกจากนั้น คือการร่วมกันรักษาความสะอาด เพื่อดื่มกินจากโรงทานแล้ว ขอให้ทิ้งภาชนะต่างๆ ลงในสถานที่ที่กำหนดหรือใส่ไว้ในถุงดำ ขออย่าได้ทิ้งเรี่ยราด เกิดความสกปรกและทำลายวัฒนธรรมที่ดีของชาวเชียงใหม่

ทางด้าน นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการประชาสัมพันธ์งานฯ กล่าวว่า งานเตียวขึ้นดอยทุกครั้ง สิ่งที่ทุกฝ่ายเป็นห่วงคือ เรื่องขยะ ขวด ถุงพลาสติกจากการนำขึ้นไปทานและที่เปิดโรงทาน เพราะผู้ร่วมเดินขึ้นดอยไม่ได้ร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำ มักทิ้งขยะ พลาสติก ขวด ภาชนะกล่องโฟมต่างๆ จำนวนมาก ทำให้ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่เสียหาย จึงขอความร่วมมือ  และอาจจะมีเจ้าหน้าที่คอยตักเตือนแนะนำ   สำหรับการเก็บกวาดขยะในปีนี้จะมีนักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 400 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 500 คน พนักงานอุทยานแห่งชาติ และป่าไม้ 100 คน เทศบาล 5 แห่งคือ เทศบาลนครเชียงใหม่ แม่เหียะ หนองควาย ช้างเผือก และสุเทพร่วมกันเก็บขยะทันทีตั้งแต่เวลา 04.00 น.เช้าวันที่ 20 พฤษภาคม เริ่มจากหน้า มช.ถึงบันไดนาควัดพระธาตุดอยสุเทพจนแล้วเสร็จ.