หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมคณะสงฆ์ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองใหญ่ 5 มิ.ย.

Author by 2/06/14No Comments »

thainews180         เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ที่พระวิหารวัดพวกแต้ม ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระครูปฏิภาณธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับ น.ส.บุษกร โกฏิวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2557

น.ส.บุษกร โกฏิวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง กล่าวในที่ประชุมว่า การจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ได้กำหนดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 9 เหนือ โดยพิธีการในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. มีทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ตามประเพณีพื้นเมือง จากนั้นเวลา 09.00 น. คณะสงฆ์ ประธานในพิธี คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ศรัทธาประชาชน พร้อมกันทุกจุดแล้วจุดพลุสัญญาณ ก่อนพิธีบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา “สารากริวิชชาณสูตร” เสร็จพิธีจะถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย และดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช พ่อขุนงำเมืองและพ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์

สำหรับพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ได้กำหนดไว้ 10 หน่วยพิธี ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) หน่วยพิธีประตูท่าแพ หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนปรุง หน่วยพิธีประตูสวนดอก หน่วยพิธีประตูช้างเผือก หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ โดยการจัดพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ถือเป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่จัดขึ้นหลังจากผ่านพ้นงานประเพณีบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองแล้ว ซึ่งตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนาถือว่า พิธีการสืบชะตาเป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และเสริมสิริมงคลให้ประชาชนชาวเชียงใหม่มีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ การจัดพิธีดังกล่าวยังถือเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป.