หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

โบสถ์เงินศรีสุพรรณรอศรัทธา เดินหน้าไม่ได้งบหมดเสร็จล่าช้า

Author by 19/08/15No Comments »

งานวัดศรีสุพรรณ      พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ (อุโบสถเงิน) ถ.วัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากการจัดกิจกรรม “7 มหัศจรรย์ 12 สิงหา เทิดไท้มหาราชินี” ณ ข่วงอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2558 โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และเพื่อให้ศิลปินไทยร่วมใจสร้างอุโบสถเงินให้สำเร็จทันฉลอง720 ปีเมืองเชียงใหม่ เพราะวัดศรีสุพรรณ และชุมชนวัวลาย ได้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวิถีชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน นำไปสู่การสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลก เป็นการอนุรักษ์ศิลปะอันทรงคุณค่า ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั้น

งาน 7 มหัศจรรย์ 12 สิงหาเทิดไท้มหาราชินี มีกิจกรรม 7 มหัศจรรย์ คือ มหัศจรรย์อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 7 ศิลปินเมืองซีอานสาธารณรัฐประชาชนจีนมาสร้างศิลป์สร้างอุโบสถเงิน มหัศจรรย์ช้างวาดภาพ กำกับการวาดภาพโดย อาจารย์เจิน ครูพู่กันจีนผู้สอนช้างวาดภาพคนแรกในเมืองไทย รวมถึงมหัศจรรย์ผ้าทองคำ อายุ 200 ปี จากล้านช้างสู่ล้านนา พร้อมการประมูลผ้าไหมโบราณ วัตถุมงคลต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นทุนการสร้างอุโบสถเงินนั้น ได้รับความสนใจจากประชาชนพอสมควร แต่การประมูลงานศิลปะยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ทั้ง ๆมีกำลังใจจากเจ้าของผลงาน และวัตถุมงคลที่นำมาประมูล แต่ยังต้องรอผู้ใจบุญที่มีทุนทรัพย์อยู่ อย่างไรก็ตาม คงจะต้องรณรงค์รับบริจาคเพื่อมาต่อเติมอุโบสถเงินหลังแรกของโลกนี้ให้สำเร็จต่อไปในปีนี้ เพราะการเตรียมงานฉลองจะมีขึ้นราวเดือนมีนาคม 2559 ได้กำหนดไว้แล้ว เพื่อให้ตรงกับ 60 รอบปีนักษัตรการสถาปนานครเชียงใหม่ครบ 720 ปีพอดี

เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ กล่าวว่า ขณะนี้งานโครงสร้างอุโบสถเงินเสร็จหมดแล้ว ยังคงค้างการประดับแผ่นเงินและโลหะดุลที่จะติดให้ครบถ้วนทุกตารางนิ้ว ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้งบประมาณอีกประมาณ 10 ล้านบาท แต่การรณรงค์หาผู้บริจาคผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ทางวัดจึงหวังจะมีผู้ใจบุญได้มารับเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา หากสำเร็จตามกำหนดก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงทีเดียว.