หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

8-12 มิถุนายนงานประเพณีเดือน 9 พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทอง

Author by 6/06/14No Comments »

1383297280            ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร แจ้งว่า งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง จัดให้มีขึ้นทุกปีภายในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตามตำนานกล่าวว่าพุทธสถานแห่งนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประดิษฐานนี้มิได้เป็นถาวร คือสามารถอัญเชิญพระธาตุในโกศแก้วออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิด จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเข้า-ออกพรรษาปีละสองครั้ง นับเป็นศาสนพิธีประจำของวัดและแสดงถึงความศรัทธาของประชาชนทั้งใกล้และไกล ซึ่งถือเป็นงานใหญ่และสำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทอง ในการสืบทอดมาช้านากว่า 100 ปี ซึ่งวันที่จัดงานตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ภาคกลาง หรือประมาณเดือนมิถุนายน)

ในปี 2557 นี้ จะเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน โดยในวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 08.30 น. จะมีการตั้งริ้วขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน บนถนนสายเชียงใหม่-จอมทอง ซึ่งจะเคลื่อนขบวนไปยังวัดพระธาตุศรีจอมทอง เพื่ออัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐานไว้ที่วัด และจะมีการสรงน้ำพระธาตุในวันที่ 12 มิถุนายน โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  สำหรับน้ำที่ใช้สรง แต่เดิมชาวบ้านถือว่าต้องใช้น้ำจากน้ำแม่กลางโดยขุดจากบ่อทรายผสมกับ   ดอก คำฝอย ให้เป็นสีเหลืองอ่อน (ห้ามนำน้ำส้มป่อยสรงพระบรมธาตุ) ปัจจุบันอาจใช้น้ำประปา บ้างก็ไม่ได้เจือดอกคำฝอย บางคนอาจรองน้ำที่ผ่านโกศแก้วนำกลับไปบูชาหรือนำเอาไปเป็นมนต์รักษาอาการเจ็บป่วยและเป็นสิริมงคลในอาคาร  บ้านเรือนก็มี

สำหรับรอบบริเวณวัดเมื่อถึงงานประเพณีเดือน 9 (เหนือ)สรงน้ำพระบรมธาตุจอมทอง ก็จะมีการละเล่นประเภทชิงช้า ม้าหมุน รถไต่ถัง การออกร้านแสดง และละเล่นต่าง ๆ อย่างคึกครื้นตลอด 5 วัน 5 คืน โดยจัดกิจกรรมลักษณะนี้มานานกว่า 60 ปีแล้ว.