หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กระตุ้นสังคมแม่ฮ่องสอน เห็นความสำคัญสิทธิสตรี

Author by 18/03/16No Comments »

thainews180      จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้สังคมโดยรวมได้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี ก่อนบรรยายพิเศษ การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของสตรีวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 นางเนาวรัตน์ เอกพาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเครือข่ายสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายสตรีคนพิการ สตรีอาสาสมัคร เครือข่ายสตรีมุสลิมและสตรีซิกข์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 100 คนเข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้สังคมโดยรวมได้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี

ในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากสตรีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น.