หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนบริจาคโลหิต

Author by 24/07/12No Comments »

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชน ข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า ทางจังหวัดกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 28 ก.ค. 55 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้สุขภาพทั่วไปต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี  ไม่เป็นไข้หวัด เจ็บคอ ปวดศีรษะ ไม่มีภาวะเจ็บป่วยหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาใดๆที่ใช้รักษาโรค โดยเฉพาะยาแก้อักเสบ หรือยาปฏิชีวนะ ต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย 7 วัน ต้องไม่มีประวัติโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง ไม่เป็นไข้มาเลเรียมาในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อการบริจาคโลหิต เช่น  กามโรค  โรคติดเชื้อต่าง ๆ ไอเรื้อรัง ไอมีโลหิต โลหิตออกง่ายผิดปกติ  หยุดยาก โรคเลือดชนิดต่าง ๆ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคลมชัก โรคผิวหนังเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ มะเร็ง  หรือโรคอื่นๆ

ไม่อยู่ในภาวะน้ำหนักลดมากในระยะสั้น ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ หรือสำส่อนทางเพศ ได้แก่ ผู้บริจาคหรือคู่สมรสของผู้บริจาคเคยมีเพศสัมพันธ์กับหญิงหรือชาย ที่ขายบริการทางเพศ หรือ มีเพศสัมพันธ์แบบชายรักชาย ไม่ทำการเจาะหู สัก  ลบรอยสัก ฝังเข็มในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา   ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือเคยเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา  ไม่เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการผ่าตัดมาในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา หากเป็นสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน ตั้งครรภ์หรือ ให้นมบุตร  และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน  6 เดือนที่ผ่านมา.

 

รณรงค์….. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดทำป้ายรณรงค์เชิญชวน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 28 ก.ค.55 โดยติดไปตามจุดสำคัญๆ.