หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดบรรเทาทุกข์

กาชาด

บรรเทาทุกข์..นางวิชดา  วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมกรรมการการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

มอบเงินและสิ่งของแก่นายชิงชัย   เทพา บ้านเลขที่ 448  หมู่ 4 ตำบลแม่จัน อ.แม่จัน ผู้ประสบอัคคีภัย

บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง เพื่อบรรเทาทุกข์ ตามนโยบายของสภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆนี้