หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดพิษณุโลกต้านภัยหนาว แจกผ้าห่ม-ยาสามัญแก่ผู้ยากไร้

Author by 6/01/16No Comments »

200px-กาชาดไทย           ภาคเหนืออากาศเย็นลงเรื่อยๆ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 นำผ้าห่มกันหนาวและยาสามัญประจำบ้านมอบแก่ผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาภัยหนาวและป้องกันโรคทางเดินหายใจ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำคณะกรรมการ.สมาขิกเหล่ากาชาดจังหวัด,สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเนินมะปราง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 จังหวัดพิษณุโลก นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 150 ผืน พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ที่รักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจไปแจกจ่ายแก่ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวที่ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลวังยาง อ.เนินมะปราง จำนวน 150 ราย เพื่อต้านภัยหนาว เนื่องจากอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆ ประชาชนผู้ยากไร้ ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ทางเหล่ากาชาดฯ จึงออกบรรเทาทุกข์ ณ วัดไทรดงยั้ง ตำบลวังยาง อ.เนินมะปราง

นายกเหล่ากาชาดฯ ฝากถึงผู้มิจิตเป็นกุศล ร่วมสมทบการจัดหาผ้าห่มกันหนาวมอบแก่เหล่ากาชาดฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ขาดแคลนและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกล ในโอกาสต่อไป.