หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดลำพูนเผยยอดผู้บริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิต

Author by 18/06/15No Comments »

3       เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  และแม่ฮ่องสอนเผยยอดผู้ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก มีผู้ใจบุญร่วมกิจกรรมมากเป็นพิเศษ

นางปาจรีย์ อ่อนสอาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า วันผู้บริจาคโลหิตโลก ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์ สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิต ระบบเอบีโอ เป็นการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก และได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ.1930 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ทางเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558 (World Blood Donor Day 2015) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่บริเวณลานข้างหอประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 93 ราย ได้โลหิต จำนวน 41,850 ซี.ซี. ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 ซึ่งตรงกับวันผู้บริจาคโลหิตโลก ที่หน้าร้านหนังสือ บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด สาขาลำพูน มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 102 ราย ได้โลหิตจำนวน 45,900 ซี.ซี.

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ประสบภัย เจ็บป่วย และทุกข์ยากลำบาก โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตยืนยาวต่อไป ซึ่งปัจจุบันปริมาณโลหิตจากการรับบริจาคโลหิตตามแผนงานเหล่ากาชาดจังหวัด ลำพูน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้เจ็บป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้โลหิตในการช่วยเหลือชีวิตมีไม่เพียงพอ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป น้ำหนัก 45 กิโลกรัม ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ ไม่มีโรคประจำตัว   ร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่โลหิต ช่วยผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลลำพูน    และโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ได้ที่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำพูน ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 15.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-569100 ต่อ 6613 หรือ 6614 หรือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 053-510370

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่  14 มิถุนายน 2558  เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดบริการ รับบริจาคโลหิต เนื่องในวันรับบริจาคโลหิตโลก ที่ ที่ค่าย ร.7 พัน 5 อำเภอปาย เพื่อจัดหาโลหิตไปบริการแก่ผู้ป่วย ในโรงพยาบาล อำเภอปายโดยมีเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอปาย มาร่วมบริจาคจำนวน 200 คน ผ่านการตรวจสุขภาพ และสามารถบริจาคได้จำนวน 104 คน ได้โลหิตจำนวน 31,200 ซี.ซี. หากประชาชนท่านใด สนใจบริจาคโลหิต สามารถ บริจาคได้ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ..