หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดหารายได้ช่วยผู้ยากไร้ จัดประมูลรถยนต์สลากกาชาด

Author by 16/03/16No Comments »

     กาชาดไทย           หลายพื้นที่ของเชียงใหม่ ยังมีผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ต้องการรับความช่วยเหลืออีกหลายราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่มาแล้ว พบปัญหา บ้านไม่ถูกสุขอนามัย เจ้าของบ้านไม่มีเงินซ่อมหรือสร้างบ้าน เตรียมจัดประมูลรางวัลที่ไม่มีผู้ใดนำหลักฐานมารอรับ โดยเฉพาะ รถยนต์ปิคอัพนิสสันนาวาร่า

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ทางเหล่ากาชาดฯ ได้ออกเยี่ยมบรรเทาทุกข์ราษฎรในชนบททุกอำเภอ เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำรงชีวิต เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา พบว่า มีราษฎรที่ยากไร้เป็นจำนวนมาก มีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากไม่มีเงินปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ทางเหล่ากาชาดฯ จะหางบประมาณมาจัดสร้างบ้านมอบแก่บุคคลเหล่านี้ จึงได้พิมพ์สลากกาชาดออกจำหน่ายฉบับละ 50 บาท ทำการหมุนออกรางวัลเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 59 ที่ร้านมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและงานโอทอปของดีเมืองเชียงใหม่ โดยมีรางวัลใหญ่ เป็นรถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนาวาร่า จำนวน 1 คัน

จากนั้นได้ประกาศในสื่อต่างๆ ให้ผู้ถูกสลากรางวัล นำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอรับรางวัล ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้โชคดีนำหลักฐานมารับรางวัล จึงได้หารือกับคณะกรรมการซึ่งมีมติว่า จะต้องนำรถยนต์คันดังกล่าว มาประมูล เพื่อนำรายได้ มาใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล ด้วยการสร้างบ้านหลังเล็กๆ มอบให้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยการประมูล จะเริ่มต้นที่เงินจำนวน 400,000 บาท

สำหรับสาเหตุที่ไม่มีผู้นำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัลรถยนต์ปิคอัพ เนื่องจากทางเหล่ากาชาดฯ ได้จำหน่ายสลากกาชาดการกุศลแก่สมาคมคนพิการตาบอด และผู้ที่ซื้อสลากไป คงจะซื้อไปเพื่อทำบุญโดยไม่ใส่ใจกับรางวัลดังกล่าวก็เป็นได้.