หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดออกบรรเทาทุกข์ ช่วยคนพิษณุโลกให้สุขขึ้น

Author by 24/02/16No Comments »

กาชาดไทย        ชาวพิษณุโลกคลายทุกข์ เมื่อเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ในรอบ  3 เดือนที่ผ่านมา

นางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เผยว่า การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ครั้งที่ 1/2559 ที่ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมืองพิษณุโลก เมื่อเร็วๆนี้ ได้รายงานผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2559 ในด้านบรรเทาทุกข์ว่า ทางเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวังทอง กิ่งกาชาดอำเภอบางระกำ กิ่งกาชาด  อำเภอพรหมพิราม และกิ่งกาชาอำเภอนครไทย รวมทั้งสมาชิกเหล่ากาชาดทั้งหมด ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ด้านการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะ กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดบ้านมุงบ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อ.เนินมะปราง เพื่อมอบจักรยาน จำนวน 5 คัน พร้อมถุงยังชีพ 30 ชุด ,ออกเยี่ยมนางพิมพา  โพธิ์มาลา เป็นผู้ป่วยติดเตียง (วัณโรคที่กระดูกสะโพก) ในพื้นที่ตำบลบ้านมุง อ.เนินมะปราง แล้วมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท พร้อม  ถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน , ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ตำบลหนองกะท้าว อ.นครไทย มอบผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน และรถจักรยาน จำนวน 5 คัน,

ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวของ ด.ญ. สุมิตรา บาลอ่อน อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อ.วังทอง เป็นผู้ยากไร้ มารดาป่วยเป็นโรคฝีในกระดูกและตับแข็งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ที่พักอาศัยเป็นกระต๊อบเก่าๆ  อยู่เพียงลำพังกับแม่ โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ชุด และผ้าห่มนวม 2 ผืน, มอบผ้าห่มนวมให้กับราษฎร ที่ประสบภัยหนาวและผู้ยากไร้ จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน ตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ, ร่วมออกโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ปีงบประมาณ 2559 โดยได้มอบรถจักรยาน จำนวน 5 คัน ผ้าห่ม 50 ผืน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อ.บางกระทุ่ม ,จ.พิษณุโลก, สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 จ.ตาก พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วม มอบผ้าห่มและยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบภัยหนาวที่ยากไร้และเสื้อกัน หนาวพร้อมถุงเท้าให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 200 ราย ณ วัดบ้าน พร้าว ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วันที่ 24  ธันวาคม  2558  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบผ้าห่ม ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบผ้าห่มและยาสามัญ ประจำบ้านให้กับผู้ประสบภัยหนาวที่ยากไร้และเสื้อกันหนาวพร้อมถุงเท้าให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 200 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,วันที่  30  ธันวาคม  2558        เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มและยาสามัญประจำบ้าน โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 ให้กับผู้ประสบภัยหนาวที่ยากไร้ ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จำนวน 150 ราย ณ วัดไทรดงยั้ง หมู่ที่.2 ตำบลวังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ 20  มกราคม  2559 ทางเหล่ากาชาดฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด  หมู่ที่ 3 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมอบผ้าห่มนวม จำนวน 50 ผืน  และรถจักรยาน จำนวน 5 คัน.