หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดอุตรดิตถ์จัดโครงการ อบรมจิตอาสาเสริมกำลังพล

Author by 11/02/16No Comments »

กาชาดไทย             ชาวลับแลและอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้ารับความรู้เพื่อสละเวลาเป็นจิตอาสากาชาด ช่วยแบ่งเบางานบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภารกิจของกาชาด

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59  เวลา 09.00 น. พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร จำกัด อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์

โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวต้อนรับ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดฯ กล่าวรายงานฯ มี นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะเหล่ากาชาดฯ, นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล, นายกกิ่งกาชาดทุกอำเภอ คณะวิทยากรจากสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด และผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยจากอำเภอเมือง และอำเภอลับแล เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 514 คน

ผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ มีภารกิจในด้านการช่วยงานด้านการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของสำนักงานอาสากาชาดอย่างเป็นทางการ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ประสบภัยต่างๆ รวมถึงรับใช้สังคมตามภารกิจของสภากาชาดไทย ให้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณค่าชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติตามนโยบายของสภากาชาดไทย.