หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดเชียงใหม่เชิญชวนบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย

Author by 6/01/15No Comments »

          thainews180ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดฯ เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ที่ต้องใช้โลหิตรักษาชีวิต ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนบริจาคทุกครั้ง

นางสาวรัชนี เขื่อนแก้ว หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ แจ้งมาว่า ทางภาคฯ จะร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ บริการรับบริจาคโลหิต พระภิกษุ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นิสิต นักศึกษา เพื่อแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลต่างๆ รักษาชีวิตผู้ป่วย ที่ต้องใช้โลหิตในการรักษา โดยออกบริการนอกสถานที่ตลอดเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ดังนี้

วันที่ 6 ม.ค. 58 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ท ,วันที่ 7 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง ,วันที่ 8 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ,วันที่ 9 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ที่สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ท ,วันที่ 12 ม.ค. 58 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่  ,วันที่ 13 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ ,วันที่ 14 ม.ค. 58 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้,วันที่ 15 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง ,วันที่ 16 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ,วันที่ 17 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ โชว์รูมบริษัทแอมเวย์ ถนนมหิดล เชียงใหม่ ,วันที่ 19 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง

วันที่ 21 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย ,วันที่ 21 ม.ค. 58 เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ,วันที่ 23 ม.ค. 58 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ท ,วันที่ 24 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ห้างโฮมโปร อำเภอสันทราย ,วันที่ 26 ม.ค. 58 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่,วันที่ 27 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ที่ว่าการอำเภอพร้าว ,วันที่ 28 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,วันที่ 29 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย , ,วันที่ 30 ม.ค. 58 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง ,และวันที่ 31 ม.ค. 58 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป รับบริจาค ณ ห้างโลตัส สาขารวมโชค ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้

คุณสมบัติผู้ที่จะมาร่วมบริจาคโลหิต ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมตามที่สภากาชาดไทยกำหนด.