หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดเมืองรถม้าเร่งมือมอบไออุ่นแก่ผู้ยากไร้

Author by 15/02/16No Comments »

กาชาดไทย                อากาศลำปางยังหนาวเย็นยะเยือก ประชาชนตั้งตารอรับความช่วยเหลือ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ สนองนโยบายสภากาชาดไทย นำผ้าห่มออกแจกจ่ายให้ไออุ่นบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

ที่โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดลำปาง จัดโครงการ “จังหวัดลำปางลำปางเคลื่อนที่ ” ประจำปี 2559 โดยมี นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบถุงยังชีวิตให้แก่ชาวบ้าน ที่ยากไร้

ในเวลาต่อมา เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และมูลนิธิองค์กรเพื่อการกุศลในพื้นที่จังหวัดลำปาง นำผ้าห่ม เสื้อผ้ากันหนาว มามอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 540 ครัวเรือน ในเขตท้องที่ 9 ตำบล ของอำเภอเกาะคา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการ “กาชาดและมหาดไทยร่วมใจคลายหนาว ประจำปี 2559” เนื่องจากหลายพื้นที่ ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว มีผู้นำประชาชน ที่เข้ารับความช่วยเหลือจำนวน 540 คน

นายกเหล่ากาชาดฯ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมมาว่าปีนี้ โดยเฉพาะตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้พัดปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ทำให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยอุณหภูมิได้ลดต่ำลงเป็นเวลาติดต่อกันนานหลายวัน ส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง   มีสภาพอากาศหนาว อุณหภูมิลดต่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 11 ถึง 18 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ ประชาชนต้องประสบกับภัยหนาวกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย ทางเหล่ากาชาดฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดหาผ้าห่ม เครื่องกันหนาว เร่งนำออกแจกจ่ายมอบให้กับประชาชน ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวที่อาศัยอยู่ตามถิ่นทุรกันดาร.