หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดเมืองลางสาด สงเคราะห์ผู้สูงอายุ

Author by 2/02/16No Comments »

กาชาดไทย               ลูกหลานผู้สูงอายุดีใจ เหล่ากาชาดเมืองลางสาดเอาใจใส่ เยี่ยมให้กำลังใจเพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรไปอีกนานแสนนาน   โดยให้การสงเคราะห์มอบเงิน สิ่งของไว้ใช้สอยส่วนตัว

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 59 เวลา 09.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ (เมืองลางสาด) พร้อมด้วยนางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล ภริยานายอำเภอเมือง นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าปลา และคณะเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่ตามโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ในเขต ตำบลวังกะพี้, ตำบลบ้านเกาะ อ.เมืองฯ จำนวน 12 ราย โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ รายละ 1,000 บาท พร้อมผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว เพื่อให้มีกำลังใจอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานไปอีกนานแสนนาน ท่ามกลางความปลาบปลื้มและดีใจของลูกหลาน ต่อมาเวลา 11.00 น. คณะนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน, นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอน,เยี่ยมบริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ในเขตตำบลน้ำอ่าง อ.ตรอน จำนวน 4 ราย โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ รายละ 1,000 บาท พร้อมผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ เช่นกันก่อนจะเดินทางไปยังอำเภอพิชัยในเวลา เวลา 15.00 น. ร่วมกับนายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอพิชัย, นางสุวภี อุไรวรณ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย, ลงพื้นที่ตามโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 7 ราย  ผู้พิการ ผู้ยากไร้อีก จำนวน 5 ราย ในเขต ตำบลนายาง, ตำบลบ้านหม้อ อ.พิชัยและมอบเงินสงเคราะห์ รายละ 1,000 บาท พร้อมผ้าห่มกันหนาว  ถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ดังกล่าว.