หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก, ข่าวสตรี

กาชาดเมืองสองแควเจ้าภาพ อวดผลงาน 3 เดือนที่แล้ว

Author by 18/02/16No Comments »

กาชาดไทย              ระหว่างเดือนตุลา 58 ถึง 30 ม.ค. 59 เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกออกรับบริจาคโลหิตมีผู้บริจาคโลหิตรวม 2,681 ราย  ได้โลหิต 1,075,380 ซี.ซี.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ครั้งที่ 1/2559 จังหวัดที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร แพร่ อุตรดิตถ์ น่าน และเพชรบูรณ์ จัดประชุมที่ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมืองพิษณุโลก

นางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้รายงานผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับจังหวัดอื่นๆ คือ เหล่ากาชาดฯ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวังทอง กิ่งกาชาดอำเภอบางระกำ กิ่งกาชาด  อำเภอพรหมพิราม และกิ่งกาชาอำเภอนครไทย รวมทั้งสมาชิกเหล่ากาชาดทั้งหมด ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ด้านการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนกิจการด้านบริการโลหิต  ดวงตา อวัยวะ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และโครงการพิเศษอื่น ๆ ดังนี้

การรับบริจาคโลหิตเดือนตุลาคม 2558 มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 751 ราย ได้โลหิต 312,680  ซี.ซี. เดือนพฤศจิกายน 2558 มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 677 ราย ได้โลหิต 274,650 ซี.ซี. และเดือนธันวาคม 2558 มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 1,253 ราย ได้โลหิต 488,050 ซี.ซี. รวมทั้งสิ้น มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน  2,681 ราย ได้โลหิต 1,075,380 ซี.ซี. การรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ ผู้บริจาคดวงตา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน ธันวาคม 2558 จำนวนทั้งสิ้น  986 ราย ผู้บริจาคอวัยวะในห้วงเวลาเดียวกัน จำนวนทั้งสิ้น  792 ราย งานด้านการบรรเทาทุกข์ ได้ออกเยี่ยมบ้านที่ถูกไฟไหม้ในพื้นที่ ตำบลวังนกแอ่น อ.วังทอง เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม 2 ผืน รายที่ 2 มอบเงินสด 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่ม 6 ผืน รายที่ 3 อยู่ในพื้นที่ตำบลวังนกแอ่น ในอำเภอวังทองเช่นกัน, รายที่ มอบเงินสดจำนวน 5,000 บาท พร้อม ถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่ม 2 ผืน ในพื้นที่ ตำบลท่างาม อ.วัดโบสถ์ ,มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ไฟไหม้บ้าน เป็นเงินสด 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่ม 4 ผืน แก่ครอบครัวที่ไฟไหม้บ้านในพื้นที่ ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง และได้เยี่ยมปลอบขวัญและมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่ม 2 ผืนแก่ผู้ประ สบอัคคีภัย ในตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง.