หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ขนส่งชม.ชี้ขับรถในไทย นักเที่ยวจีนต้องมีใบขับขี่

Author by 16/03/16No Comments »

thainews180        นาย ชาญชัย กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณีนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาขอรับใบขับขี่รถประเภทต่างๆในขณะนี้ส่วนใหญ่ เป็นการขอรับใบขับขี่ใหม่  ซึ่งต้องอบรมกฎจราจร  4  ชั่วโมง/ทดสอบข้อเขียน/ทดสอบขับรถดังเช่นคนไทย  ใช้เวลาดำเนินการ  2  วัน  ส่วนกรณีที่มีใบขับขี่ประเทศจีนอยู่แล้วก็สามารถนำมาเทียบเป็นใบขับขี่ของ ไทยได้  โดยต้องมีการทดสอบสายตาบอดสี  ปฏิกิริยามือเท้า  รวมทั้งเครื่องหมายจราจรต่างๆ  ก่อนออกใบอนุญาตขับรถให้  โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ  2  ชั่วโมง  ทั้งนี้จะต้องดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของกฎหมายไทยทุกประการ โดยไม่มีการยกเว้น

อนึ่ง  นักท่องเที่ยวจีนที่ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน หากจะเช่ารถเพื่อขับขี่ก็ต้องมายื่นขอรับใบขับขี่ใหม่ตามปกติ  ดังเช่นคนไทย  โดยจะต้องมีการอบรมทดสอบเป็นเวลา  2  วันเช่นเดียวกัน  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือร้านเช่ารถให้ตรวจสอบนักท่องเที่ยวจีน ก่อนทุกครั้งว่ามีใบขับขี่หรือไม่  หากไม่มีก็ต้องมายื่นขอใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง  ซึ่งเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์  หากยินยอมให้นักท่องเที่ยวที่ไม่มีใบขับขี่ขับขี่รถ  เจ้าของรถก็จะมีความผิดตาม  พรบ.รถยนต์  มีโทษปรับไม่เกิน  2,000  บาท  ทั้งนี้ในปี  พ.ศ.2558 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้ชาวจีนจำนวน  1,406 รายและเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  2559 ได้ออกใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้ชาวจีนจำนวน  315  ราย ผู้ที่ต้องการทราบราบละเอียดมากว่านี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-278265 และ 081-7217999.