หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ขนส่งเชิญชวนบริจาคโลหิต ถวายเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Author by 30/07/14No Comments »

thainews180         เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ วันสถาปนากรมขนส่งทางบกครบรอบ 73 ปี ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 8  ส.ค. 57 โดยเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เผยว่า  ด้วยสำนักงานขนส่งฯ  กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ  ขนส่งร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี  บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  ครั้งที่ 16  ในวันศุกร์ที่ 8  สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมเวียงพิงค์  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะ ถนนเชียงใหม่-หางดง เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 82  พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 และวันที่ 11  สิงหาคม 2557 เป็นวันสถาปนากรมการขนส่งทางบกครบรอบ 73  ปี  อีกด้วย ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการขนส่ง  ทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตตามวันและเวลาดังกล่าว  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานริหารงานทั่วไป โทร. 053-278265 และ 081-7217999