หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ขบวนการค้ามนุษย์ปรับโฉมจากถูกบังคับมาเป็นสมัครใจ

Author by 21/05/14No Comments »

thainews180   สาวใจแตกในภาคเหนือ แอบค้ากามด้วยความสมัครใจ ต่างกับยุคก่อน ที่ถูกบังคับให้ขายตัว สถานการณ์ในเชียงใหม่ ความรุนแรงลดลง เจ้าหน้าที่รัฐเอาจริง โสเภณีข้างถนนหมดไปแล้ว

ที่โรงแรมลานนาพาเลซ ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 57 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับอำเภอและตำบล โดยมี นางรสสุคนธ์ ทาริยะ หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับอำเภอและตำบล จาก 25 อำเภอ เข้าร่วมการสัมมนา  จำนวน 300 คน

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า การค้ามนุษย์ ไม่ได้หมายถึง การค้าประเวณี ของหญิงบริการอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการค้าแรงงาน การกดขี่แรงงาน การกดขี่ทางเพศด้วย จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกภาค ช่วยกันสอดส่องดูแล ร่วมกันป้องกัน และแจ้งข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการตามกฎหมาย ด้านนายธิติชัย ศรภักดี นักกฎหมาย มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก ที่มาเป็นผู้บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้บรรยายสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ในปี พ.ศ. 2556 สถิติการค้ามนุษย์ลดลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น หญิงค้าบริการทางเพศตามข้างถนน ลดลงจนแทบไม่มีให้เห็น ยกเว้นการขายบริการทางเพศของสาววัยรุ่น ที่ยังคงมีอยู่ แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไป จากเดิม เป็นกลุ่มที่ถูกล่องลวงและบังคับให้ขายบริการทางเพศ เปลี่ยนมาเป็นสมัครใจขายบริการเอง

รูปแบบดังกล่าว มีการพัฒนาเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมปราบปรามของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง โดยมีรุ่นพี่ที่ขายบริการทางเพศ มาชักจูงน้องๆในโรงเรียนต่างๆ ด้วยการเสนอเงินรายได้ และสิ่งล่อใจ เช่นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ให้สาววัยรุ่นใจแตก ยินยอมขายบริการทางเพศ มีการรวมกลุ่มกัน 10 คนขึ้นไป นั่งในรถตู้ ตะเวรหาลูกค้าในโรงแรมและสถานบันเทิงต่างๆ ให้ลูกค้าดูตัว ก่อนตกลงราคาค่าบริการ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก และทางเจ้าหน้าที่ กำลังวางแผนจับกุมปราบปรามกันอยู่ในขณะนี้.