หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ข่าวดี! สตรีที่สนใจเปิดแล้วหลักสูตรระยะสั้น

Author by 8/07/15No Comments »

7         ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดลำพูน เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นแก่สตรีที่สนใจในวิชาชีพเสริมสวย และนวดแผนไทย จบแล้วมีใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

นางเพชรรัตน์  ป้อมเย็น ผู้ปกครองศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน เผยว่าทางศูนย์ฯ ได้เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน แก่สตรีที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 45 ปี (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) ในหลักหลักสูตรเสริมสวย และหลักสูตรนวดแผนไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สตรีที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 053-092420 และทางwww.facebook.com/072lpn ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ผ่านการประเมินจากทางศูนย์ฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบหลักฐานการสมัครงานทุกคน.