หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ครบ 82 พรรษามหาราชินี จัดงานสร้างความปรองดอง

Author by 24/07/14No Comments »

thainews180           จังหวัดลำพูนกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 อย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขให้ประชาชน

นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทางราชการได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ ทางจังหวัดฯกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 อย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. จัดโครงการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ณ พระวิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ต่อด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 83 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เวลา 08.39 น. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการต่างๆ แล้ว จัดให้มีการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณท่าน้ำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และจัดให้บริการประชาชนในลักษณะกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชน” เช่น การให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ ตรวจและรักษาสุขภาพ นิทรรศการให้ความรู้ ฯลฯ โดยให้บริการ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงช่วงเย็น

สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย จะเริ่มเวลา 15.00 น. กำหนดให้ส่วนราชการผู้แทนกระทรวงทุกกระทรวง นำเครือข่ายพลังมวลชนในสังกัด ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี จากถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าสู่บริเวณพื้นที่จัดพิธี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จากนั้นจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างส่วนราชการและประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยเริ่มเป็นกิจกรรมสร้างความปรองดองฯ ครั้งแรก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 และจะจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกอำเภอ โดยเวลา 18.00 น. กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงสร้างความบันเทิงให้กับประชาชน จากหน่วยงานทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา ฯลฯ ณ เวทีบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

จังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้แสดงความจงรักภักดี โดยเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน.