หน้าหลัก » ข่าวสตรี

งามจิต ปสันตา ประธานเขต 9 ไลออนส์สากลภาค 310 เอ.1

Author by 17/05/15No Comments »

งามจิต ปสันตา       เดือนพฤษภาคมของทุกๆปี องค์กรการกุศลสากล ไลออนส์ทั่วโลก จะผลัดเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารตามวาระ ตั้งแต่นายกสโมสรฯ ประธานเขต ประธานภูมิภาค ผู้ว่าการภาค ฯลฯ โดยการเลือกตั้งจากสมาชิก

ตำแหน่งประธานเขต มีหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำปรึกษา ประสานงานสโมสรไลออนส์ในเขตที่รับผิดชอบให้บริหารงาน ดำเนินงาน ประกอบกิจกรรม ประชุม เพิ่มสมาชิกภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของไลออนส์สากลที่กำหนดไว้

วันนี้ มีโอกาสได้พบกับ ประธานเขต 9 ไลออนส์สากล ภาค 310 เอ. 1 ปีบริหาร 2558 ถึง 2559 ที่งามทั้งนาม งามทั้งจิตใจ เธอคือ นางงามจิต ปสันตา เธอเล่าให้ฟังว่า ได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกไลออนส์ จากการเชิญของเพื่อนคนหนึ่งที่เห็นว่าตนเอง เป็นคนใจบุญ มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาโดยตลอด โดยมาเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เพชรนครพิงค์ ระยะหนึ่ง จึงได้ย้ายไปสังกัดสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เวียงพิงค์ ซึ่งเป็นสโมสรฯที่ก่อตั้งได้ไม่กี่ปี แต่ด้วยเพื่อนสนิท สังกัดไลออนส์เชียงใหม่แม่โจ้ จึงต้องย้ายไปสังกัดสโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่โจ้ เพื่อช่วยงานเพื่อนที่เป็นกรรมการบริหารสโมสรฯ จนถึงวาระต้องขึ้นไปเป็นนายกสโมสรฯ ในปีบริหาร 2555 ถึง 2556

ปัจจุบัน มีสโมสรฯที่ต้องดูแล 4 สโมสรฯ ได้แก่ สโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่โจ้  สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ราชพฤกษ์  สโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่แตงแม่มาลัย  สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ดอยหลวง เชียงดาว

ความภาคภูมิใจของเธอคือ ได้เป็นสะพานบุญ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยทั้งมวล เมื่อครั้งเป็นนายกสโมสรฯ มีผลงานเด่น ได้รับรางวัลมากมาย เป็นนายกสโมสรดีเด่น , ส่งผลให้สโมสรฯ ได้รับรางวัลดีเด่นไปด้วย แล้วยังได้รับเลือกเป็นสตรีดีเด่นของไลออนส์ทั่วประเทศ และได้รับรางวัลโครงการเพื่อการกุศลดีเด่น คือช่วยโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ โดยขอรับบริจาคเงินจากกองทุน แอล.ไอ.ซี.เอฟ. สมทบกับเงินบริจาคของสมาชิกไลออนส์ในหลายๆสโมสรฯ จำนวน 1,700,000 บาทเศษ เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรล มอบแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ได้ใช้งาน แทนเครื่องเดิมที่หมดสภาพตามอายุการใช้งาน เนื่องจากใช้งานมาแล้วรวม 16 ปี

เครื่องพิมพ์เครื่องนี้ เป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยที่พิมพ์แปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษได้ พิมพ์สารานุกรมแจกจ่ายไปทั่วประเทศในโรงเรียนสอนคนตาบอดทั้ง 21 แห่ง รวมถึงส่งไปยังประเทศพม่าที่มีโรงเรียนสอนคนตาบอดอีกส่วนหนึ่งด้วย

แม้ว่าจะได้รับรางวัลสำคัญมาแล้ว แต่เธอได้ตั้งใจไว้ว่า จะทำงานในองค์กรไลออนส์ไปเรื่อยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ จนกว่าจะหมดแรงหรือหมดลม เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวสนับสนุนการทำงานด้วยจิตอาสาของตนเอง

ในส่วนตัว นางงามจิต ปสันตา เป็นข้าราชการบำนาญครู บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม กิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง อ.ลี้ จ.ลำพูน พอบรรจุก็ได้เป็นครูใหญ่ เพราะจบ ป.กศ. สูง จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเมื่อปี 2547 เนื่องจากสุขภาพไม่ดี แม้ว่าจะรักอาชีพครูมาก เคยเป็นผู้บริหารมาหลายโรงเรียน และเป็นนักวิชาการ แต่ก็พ่ายแพ้กับสุขภาพ เพราะทุ่มเทให้กับงาน จริงจังกับการทำงาน ออกบ้านไปถึงโรงเรียน เวลา 06.00 น.  กลับถึงบ้าน ก็เวลา 20.00 น. รวมอายุราชการ 27 ปี 9 เดือน ได้รับรางวัลหลายรางวัลเช่นกัน  แล้วมาทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ คือโครงการหมู่บ้านเฟิร์สวิว ลำพูน มีบ้านพร้อมอยู่ให้คนในภาคเหนือได้เป็นเจ้าของถึง 300 หลัง ในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อเริ่มต้นที่ 1.3 ล้านบาท โดยก่อสร้างเสร็จไปแล้ว 50 หลัง ตั้งอยู่ใกล้ๆบิ๊กซี ลำพูน ถนนเชียงใหม่-ลำปาง

นางงามจิต ปสันตา เดิม นามสกุล เรือนอิน เกิดที่ตำบลตะเคียนปม ในครอบครัวเจ้าของโรงบ่มใบยา มีคุณอาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม จึงไปสอบเรียนที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ก่อนพบรักกับเกษตรอำเภอหนุ่มและมีพยานรักด้วยกัน 2 คน เป็นชาย 1 หญิง 1 ลูกสาวคนโต จบด้านเทคนิคการแพทย์ กำลังจะเข้าทำงานในโรงพยาบาลที่ อ.หาดใหญ่ จ.ภูเก็ต ลูกชายคนเล็ก จบด้านสถาปัตยกรรม มาช่วยงานของครอบครัว.

มานพ  วรรณวงค์ สัมภาษณ์