หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว, ข่าวสตรี

จัดประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

Author by 16/01/16No Comments »

thainews180               เทศบาลเมืองต้นเปา เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจร่วมชมร่วมเชียร์การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ในงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ แจ้งมาว่า ทางเทศบาลฯจะมีการจัดประกวดธิดาร่มบ่อสร้างและแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง ในงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 มกราคม 2559 โดยรับสมัครสาวงามที่ร้านร่มบ่อสร้าง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ 1.ต้องเป็นสุภาพสตรีมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ 15 มกราคม 2559 3.มีความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร 4.ต้องไม่ประกอบอาชีพหรือพฤติกรรมและพฤตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการงานมงคลสมรส จดทะเบียนสมรส หรือใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด 5.ต้องไม่เคยประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย และไม่มีความประพฤติหรือภูมิหลังที่เสื่อมเสีย 6.ต้องสามารถปั่นรถจักรยานได้ เพื่อโชว์ในกิจกรรม “แม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง” 7.ต้องไม่เคยได้รับตำแหน่ง 1 ใน 5 ของการประกวดธิดาร่มบ่อสร้างหรือเวทีอื่นระดับจังหวัด หลักฐานการสมัครของผู้ประกวด ได้แก่ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

เมื่อผ่านการสมัครแล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อม ตามที่คณะกรรมการจัดประกวดกำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ประกวดทราบในภายหลัง ในการฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม ผู้เข้าประกวดจะต้องทำการฝึกซ้อม และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กองประกวดกำหนดไว้ โดยพร้อมเพรียงกัน จนเสร็จสิ้นการประกวด การฝึกซ้อมหากไม่เข้าร่วมกิจกรรม กองประกวดจะพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านร่มบ่อสร้าง โทร 053 – 338956 การประกวดจะใช้เวทีบริเวณสนามโรงเรียนบ่อสร้าง เป็นเวทีหลัก ประกวดและตัดสินในวันที่ 17 ม.ค. 59 เริ่ม เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ เข้าชมร่วมเชียร์ผู้เข้าประกวดฯได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว.