หน้าหลัก » ข่าวสตรี

จัดวันสตรีไทยเทิดไท้องค์ราชิน ลำปางระดมพลร่วมกว่า 700 คน

Author by 26/07/12No Comments »

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เตรียมจัดงานวันสตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี อย่างยิ่งใหญ่

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง    นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เผยว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และเพื่อเชิดชูเกียรติสตรีไทย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดจัดงานเนื่องใน “วันสตรีไทย” 1 สิงหาคม 2555 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เริ่มงานเวลา 08.00 น. มีกิจกรรมการเดินขบวนแสดงพลังของสมาชิกสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจำนวน 700 คน ตั้งขบวนบริเวณคันคลองชลประทาน และเดินไปยังห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ก่อนฟังการบรรยายเรื่อง “พลังสตรี พลังสร้างสรรค์อนาคต” และการแสดงของกลุ่มสตรีจาก 4 ตำบล

สำหรับ “วันสตรีไทย” ถือกำเนิดขึ้น โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมประเทศชาติ.