หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ชาวขุนยวมแสดงน้ำใจบริจาคโลหิตให้กาชาด

Author by 4/02/16No Comments »

กาชาดไทย               เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอบคุณชาวขุนยวม ที่บริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยรอความช่วยเหลือในโรงพยาบาลต่างๆ

ที่หอประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่  27 มกราคม 2559 นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่อง สอน ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน จัดบริการรับบริจาคโลหิต จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อจัดหาโลหิตไปบริการแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 65 คน ได้โลหิตจำนวน 22,750 ซี.ซี.

นายกเหล่ากาชาดฯเผยว่า รู้สึกดีใจ ที่ประชาชนในอำเภอขุนยวมเข้าใจในความจำเป็นของการใช้โลหิตรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกๆคน หากประชาชนผู้ใด สนใจบริจาคโลหิต สามารถ บริจาคได้ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ในวันและเวลาราชการ และติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆว่า ทางเหล่ากาชาดฯ จะไปบริการรับบริจาคโลหิต   ณ จุดใดในเดือนกุมภาพันธ์ 59.