หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ชาวเชียงใหม่ร่วมใจให้โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่

Author by 13/08/12No Comments »

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จัดงานร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80พรรษา มีพสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมใจบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนางวราภรณ์ กีฬาแปง รองนายกเหล่ากาชาดฯ ทำการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า ทางเหล่ากาชาดฯร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่และชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักงานเหล่ากาชาดฯ ถนนราชภาคินัย อ.เมือง-เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความร่วมมือ จัดอาหารและเครื่องดื่มมาจัดเลี้ยงแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดทั้งวัน

ภายในบริเวณงาน มีการจัดแสดงดนตรีและการแสดงศิลปะของเยาวชน,การแสดงของชมรมไท้จี่ซี่กงจังหวัดเชียงใหม่สลับกับการร้องเพลงของนักร้องกิตติมศักดิ์ และมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน  330 ราย ได้โลหิตจำนวน 132,000 ซี.ซี.