หน้าหลัก » ข่าวสตรี

“ดร.ราตรี พิมพ์พันธุ์” ขวัญใจเด็กดอยผู้ด้อยโอกาส

Author by 5/09/15No Comments »

ราตรี พิมพ์พันธุ์     คนเรามีความต่างกัน ทั้งรูปร่าง หน้าตา อุปนิสัยใจคอ ฐานะ โอกาสและการศึกษา ดังนั้นคนแต่ละกลุ่ม จึงได้แยกตัวกันเข้าสังคมตามที่ตนเองคิดว่า มีความสุข คนชั่ว ก็อยู่ในกลุ่มแก๊งโจรผู้ร้าย คนใจบุญ ก็อยู่ในกลุ่มคนเข้าโบสถ์ เข้าสุเหร่า เข้าวัด ในสโมสรโรตารี ก็มีคนที่คิดดี ทำดี พร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก เช่นโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม ก็เป็นอีกสโมสรฯหนึ่ง สังกัดโรตารีสากลภาค 3360 ที่มีสมาชิกเป็นสตรีล้วนของจังหวัดเชียงใหม่ ทำงานเพื่อสังคมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบเคราะห์กรรมด้านต่างๆ โดยแบ่งงานให้ทำกันเป็นฝ่ายต่างๆ และฝ่ายที่เป็นขวัญใจเด็กดอยผู้ด้อยโอกาส เป็นฝ่ายที่หลายคนอยากรู้จัก วันนี้ มีโอกาสได้คุยกับประธานฝ่ายจัดหาน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียนในชนบท เธอคือ ดร.ราตรี  พิมพ์พันธุ์

ดร.ราตรี  พิมพ์พันธุ์ เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีบรรพบุรุษ เป็นคนจากเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อพยพกันมาตั้งรกรากทำการค้าอยู่ที่เมืองขุนแผน ฐานะทางบ้านถือว่าอยู่ในระดับมั่งคั่งครอบครัวหนึ่ง จึงได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุพรรณ

หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (มศ. 3 ในปัจจุบัน) มีคะแนนในการเรียนดีเยี่ยม จึงได้รับการสนับสนุนจากทางบ้านให้เข้ากรุงเทพฯศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และสอบเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอก เคมี และเป็นนักศึกษาหญิงคนเดียวในชั้นเรียน ผลการเรียนจึงดีเยี่ยมและได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการผลิตอาจารย์สอนแพทย์พรีคลินิก โดยถูกส่งมาเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาโท ด้วยเสน่ห์ของเมืองเหนือ จึงได้พบรักกับหนุ่มเชียงใหม่ และสร้างครอบครัวที่เชียงใหม่ตั้งแต่นั้นมา

ขณะที่จบปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ก็เกิดโครงการใหม่ในคณะแพทยศาสตร์ มช. คือโครงการวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเซนต์หลุย รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา โดยทำวิจัยเกี่ยวกับโรคขาดอาหารและโรคโลหิตจาง ในเด็กอายุ 3 ถึง 6 ปี จึงถูกขอตัวไปช่วยงาน ในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยในห้องปฏิบัติการชีวเคมี เงินทุนวิจัยได้รับการสนับสนุนจากองค์การสุขภาพแห่งชาติ องค์การอนามัยโลก เอเชีย เฟาเดชั่นและอื่นๆอีกหลายองค์กร

ในเวลาต่อมา รัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้ให้ทุนสนับสนุนสถาบันในการพัฒนาบุคลากรของ มช. จึงได้รับทุนบริทิสเค้าน์ซิล ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาโภชนาการทางการแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ แล้วหอบปริญญากลับมาเป็นผู้ประสานงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารเงินทุนสนับสนุนให้แก่คณาจารย์ รายงานการปฏิบัติงานและต้อนรับผู้มาเยือนดูงานจากทั่วโลกรวมทั้งบุคลากรจากองค์การอนามัยโลก เมื่อจบโครงการแล้วได้ย้ายมาเป็นอาจารย์สอนวิชาชีวเคมีและโภชนาการแก่นักศึกษาแพทย์ เภสัช พยาบาล ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์และระดับปริญญาโทจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

ระหว่างที่ทำงานอยู่ที่คณะแพทย์ฯ ได้พบกับโรตาเรียนอาวุโสชักชวนให้มาทำงานด้านอาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์ในองค์กรโรตารี จึงตัดสินใจร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม ที่มีสมาชิกเป็นสตรีล้วนของเชียงใหม่ ได้สัมผัสกับงานที่เสียสละเพื่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกในคติพจน์ที่ว่า สามัคคีคือพลัง เป็นสมาชิกอยู่หลายปีทางสโมสรฯได้ขยายสโมสรฯน้องใหม่ขึ้นมา จึงได้ย้ายไปสังกัดสโมสรโรตารีสารภี และได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรปีบริหาร 2546 ถึง 2547

ขณะที่อยู่ในตำแหน่งนายกสโมสรฯได้สร้างผลงานไว้มากมาย เช่นหาเงินมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์จำนวน 446 ทุน โดยการสนับสนุนจากโรตารีสากลและสโมสรโรตารีเวสพอร์ท ภาค 7980 ประเทศสหรัฐอเมริกา ,ได้ร่วมกับโครงการ โฮลอินเดอะเวลแอสโซเซียชั่นจัดค่ายเยาวชนเด็กกำพร้าจำนวน 100 คน

นอกจากในองค์การโรตารีแล้ว ดร.ราตรี ยังทำงานในองค์กรอื่นๆอีกเช่นไปเป็นผู้อำนวยการสอนภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจจราจรและตำรวจชั้นประทวนในภาคเหนือรวม 8 จังหวัด ,ไปเป็นสมาชิกสมาคมมังสะวิรัติจังหวัดเชียงใหม่และได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯในเวลาต่อมา เคยทำงานเป็นเลขาการจัดงานประชุมมังสะวิรัติโลก มาแล้ว เมื่อหลายปีก่อน

หลังจากสังกัดสโมสรโรตารีสารภีจนสโมสรฯเข้มแข็ง สมาชิกมีความรอบรู้เรื่องโรตารีดีแล้ว จึงกลับมาเป็นสมาชิกสังกัดสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงามอีกครั้งจนถึงปัจจุบันและได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เป็นผู้นำองค์กรในปี 2552 ในตำแหน่งนายกสโมสรฯ ผลงานในตำแหน่งนายกสโมสรฯคือ การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนต่างๆ จนครบ 105 ชุด พร้อมๆกับมอบโต๊ะเรียน มอบห้องสมุดโรงเรียนในชนบท ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากโรตารีสากลและจากสโมสรต่างประเทศที่มีเงินพอจะแบ่งปันให้กับทางประเทศไทยได้ โดยมอบเป็นทุนการศึกษาและค่าครองชีพ  ช่วยเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอฝาง ช่วยเหลือด้านทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนจั่น ,จัดโครงการเลี้ยงอาหารคนชรา,โครงการลดโลกร้อนด้วยการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ หรือทำฝายชะลอน้ำ ล่าสุดแม้ว่าไม่ได้นั่งตำแหน่งนายกสโมสรฯแล้ว แต่ได้ร่วมกับสโมสรโรตารีต่างประเทศ จัดทำเครื่องทำน้ำดื่มสะอาด มอบแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จนเด็กๆยกให้เป็นขวัญใจเด็กดอยผู้ด้อยโอกาส

เห็นเธอทำงานหนักอย่างนี้  ก็มีความสุขกับงานสะสมเหรียญและของที่ระลึก จากการเดินทางไปงานชุมนุมโรตารีในประเทศต่างๆ นับได้กว่า  100 ชิ้น เป็นของรักของหวงที่ ดร.ราตรี เก็บไว้ในตู้เป็นอย่างดี.