หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ทัณฑสถานหญิงเผยโรงฝึกทอผลิตผ้าได้มากที่สุดในภาคเหนือ

Author by 8/01/15No Comments »

2ผู้ต้องขังหญิงเชียงใหม่ ได้รับการฝึกอาชีพทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า โดยเป็นโรงฝึกงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ผลิตผ้าได้วันละหลายผืน ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้ว สามารถนำไปสร้างงานสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างพอเพียง

นางอารีรัตน์  เทียมทอง ผู้อำนวยการทัณฑสถานญิงเชียงใหม่ เผยว่า ทางทัณฑสถานฯ ได้เปิดโรงงานสำหรับผู้ต้องขังหญิง ได้ฝึกอาชีพการทอผ้าด้วยกี่กระตุก จำนวน 30 หลัง นับเป็นโรงงานฝึกทอผ้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เปิดให้ผู้ต้องขังที่สนใจในวิชาชีพการทอผ้า ได้รับการฝึก เพื่อเตรียมความพร้อมไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว หลังจากพ้นโทษออกไปแล้ว โรงงานฝึกฯดังกล่าว สามารถทอผ้าได้อย่างน้อยวันละ 5 ผืน เพื่อจำหน่ายแก่ผู้สนใจ มีวิทยากรจากสถานบันต่างๆตลอดจนผู้มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดวิชาการทอผ้าลายต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ที่เข้ารับการฝึกอาชีพทอผ้าวันละ 30 คน สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ผลงานของผู้ต้องขังหญิง ติดต่อเลือกชมเลือกซื้อได้ที่อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฯ ทุกวัน ในเวลาราชการ.