หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ที่ระลึก….

Author by 6/09/12No Comments »

ที่ระลึก….  คณะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจำนวน 43 คน  บันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มช. ,มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 55 (ตามข่าว).