หน้าหลัก » ข่าวสตรี

นางศรีนวล วังผาสุข แม่ดีเด่นแห่งขาติประจำปี 2558

Author by 25/07/15No Comments »

ศรีนวล วังผาสุข       วันที่ 12 สิงหาคมของทุกๆปี ทราบกันดีว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อรับประทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่     มีผู้ได้รับรางวัล  แม่ดีเด่น 3 ราย 1  ในนี้ มีชื่อ นางศรีนวล  วังผาสุข รวมอยู่ด้วย

นางศรีนวล  วังผาสุข เป็นคน เชียงรายโดยกำเนิด เดิม นามสกุล ธิมา พบรักและสมรสกับนายทหาร ปัจจุบัน ติดดาวบนบ่า 3 ดวง เป็นผู้กองหมาดๆ  คือ ร.อ.สมบัติ วังผาสุข มีพยานรักร่วมกัน 2 คน แต่หลายคนคงแปลกใจว่าทำไมในทะเบียนบ้านและในชีวิตประจำวัน เธอมีบุตรสาวอีก 1 คน จากคำบอกเล่าของนาง นางศรีนวล  วังผาสุข ว่าบุตรสาวคนนี้ เป็นบุตรบุญธรรม ที่พ่อ-แม่จริงๆเป็นญาติใกล้ชิดกัน  และมีปัญหาทางครอบครัว จึงได้รับเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็กๆ และรับเป็นบุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัวทุกคน ก็รักเหมือนลูกในไส้จริงๆ

อาชีพของแม่ดีเด่นแห่งชาติคนนี้คือเป็นผู้จัดการแผนกแม่บ้านของโรงแรมวิสต้าคุ้มแก้วพาเลซ เชียงใหม่ แต่ได้ลาออกเมื่อปี พ.ศ. 2549 แล้วมาทำธุรกิจส่วนตัว ได้รู้จักกันคนในชุมชนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้อาสาเข้าไปช่วยงานในชุมชน เช่น งานอาสาสมัครเยี่ยมและช่วยเหลือผู้พิการในหมู่บ้านจนเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน

ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นางศรีนวล จึงเข้าปฏิบัติธรรมทุกวันพระในวัดประจำหมู่บ้าน และถือศีล 5 มาโดยตลอด เคยร่วมเป็นกรรมการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลากลางหมู่บ้านจนสำเร็จ และสร้างประตูวัดเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย และตั้งองค์ผ้าป่า นำรายได้บูรณะวัดพระนอน ในตำบลดอนแก้ว เพราะผลงานที่ช่วยกิจกรรมต่างๆในตำบลดอนแก้วเป็นที่ประจักษ์ กลุ่มการเมืองท้องถิ่น จึงได้เชิญชวนเธอลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลดอนแก้ว ซึ่งเธอได้รับเลือกถึง 2 สมัยติตด่อกัน และยังได้รับการยกย่องให้เป็นคนดีศรีดอนแก้ว

นางศรีนวล เป็นคนใจบุญ ช่วยเหลือญาติๆของสามีมาโดยตลอด โดยช่วยเลี้ยงน้องๆของสามีถึง 3 คน โดยเป็นผู้พิการ 1 คน และยังอยู่ในความดูแลของครอบครัวจนถึงปัจจุบัน ยกเว้นน้องอีก 2 คนที่มีครอบครัวและแยกไปสร้างฐานะเองได้แล้ว ส่วนลูกๆ เธอได้อบรมสั่งสอนและส่งเสียให้เรียนหนังสือ จนลูกชายคนโต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว ลูกชายคนที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 61 ปัจจุบันรับราชการแล้ว ยกเว้นลูกสาวคนเล็กที่เป็นบุตรบุญธรรม กำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ผลงานที่คณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เลือกเธอให้เข้ารับรางวัลครั้งนี้  เนื่องจากเธอมีผลงานที่ปรากฎเป็นลายลักษณ์อักษรและภาพประกอบมากมาย เช่น มอบเงินส่วนตัวช่วยซ่อมแซมบ้านให้คนพิการในชุมชนต่างๆของตำบลดอนแก้ว ถึง 2 ราย เป็นประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลดอนแก้ว, เป็นประชาสัมพันธ์กรรมการสตรี หมู่บ้านชะเยือง ตำบลดอนแก้ว, เป็นสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม, เป็นคณะกรรมการบทบาทสตรีบ้านชะเยือง,เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ,เป็นอาสาสมัครและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ,เป็นรองประธานอาสาสมัครส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลดอนแก้ว, เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนแก้ว,เป็นนักบริบาลตำบลดอนแก้ว, เป็นประธานกองทุนขยะรีไซเคิ้ล กองพันพัฒนาที่ 3 ,คณะกรรมการชมรมแม่บ้านกองพันพัฒนาที่ 3,เป็นกรรมการผู้ปกครองและครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย,เป็นประธานชมรมออกกำลังกายรำวงย้อนยุคตำบลดอนแก้ว,และเป็นรองประธานอนุกรรมการคัดกรองโครงการหลักประกันสุขภาพตำบลดอนแก้ว.

มานพ วรรณวงค์ สัมภาษณ์